Kuva

Tuberkuloositapausten määrän kehitys Suomessa. Tuberkuloosiin sairastuneiden vuosittaiset määrät Suomessa viime vuosikymmeninä. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), tartuntatautirekisterin tilastotietokanta (luettu 3.10.2018)