Kuva

Tuberkuloositapaukset Suomessa vuonna 2016. Tuberkuloositapaukset Suomessa ikäryhmän ja alkuperän mukaan 2016. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntataudit Suomessa 2016. Raportti 5/2017 (luettu 4.10.2017) .