Kuva

Sepelvaltimon pallolaajennus. Ohjainkatetrin läpi uitetaan ahtautuneeseen sepelvaltimoon ohjainkara, joka toimii ”raiteena” pallolaajennuskatetrille. Pallolaajennuskatetri ohjataan ahtauman kohdalle ja laajennetaan, jolloin ahtauma puristuu seinämää vasten ja sepelvaltimo jää aiempaa laajemmaksi. Samalla tavalla uitetaan paikalle verkkoputki, joka laajennettuna jää suonen seinämän myötäiseksi.