Kuva

Reisiluun yläosan murtumat. Tyypillisimmät reisiluun yläosan murtumat Lähde: Majola A. Reisiluun yläosan murtumat. Teoksessa: Leppäniemi A, Pajarinen J, Hirvensalo E, Haapiainen R (toim.). Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim 2011 (piirtäjä: Tiina Ripatti)