Kuva

Työssä olevien osuus alkoholisyistä kuolleilla. Työssä olevien osuus (%) alkoholisyistä 45–64-vuotiaana kuolleilla eri vuosina ennen kuolemaa sekä samanikäisellä muulla väestöllä. Ks. myös artikkeli Alkoholi ja terveys.Lähde: Mäkelä P, Paljärvi T. Alkoholiongelmat ja työmarkkinoilla pysyminen: varhaista puuttumista tarvitaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Tutkimuksesta tiiviisti 32, 2015.