Kuva

Kuviossa on esitetty vuosittain sähkötapaturmista aiheutuneet kuolemat Suomessa vuosina 1980-2019. Suuri osa kuolemaan johtaneista tapaturmista olisi ollut vältettävissä vikavirtasuojauksella. Vikavirtasuoja katkaisee lähes välittömästi sähkönsyötön vikatapauksessa, jossa henkilö koskee jännitteiseen osaan niin että hänen kauttaan kulkee vaarallinen sähkövirta. Kuvio on suomennettu artikkelista Linja-aho V. Fatal electrical accidents in Finland 1980–2019 – trends and reducing measures. International Journal of Occupational and Environmental Safety, 2020:4(2):37–47.