Kuva

Sarkoidoosin elinmuutokset.

Kuva: Tiina Ripatti-Toledo