Kuva

Alkoholiperäisten tautikuolemien ja alkoholimyrkytyskuolemien määrä väestön 100 000 kohti sekä alkoholin kokonaiskulutus vuosina 1970–2020. Oranssilla katkoviivalla erotettu alkoholikuolleisuuden vuoden 2007 huipputason ja havaitun kuolleisuuden välinen erotus ja laskettu kuinka montaa kuolemaa erotus vastaa.

Lähde: Tilastokeskus ja THL 2022