Suomalaiset matkustavat paljon sekä lähialueille että kaukokohteisiin. Tavanomaisten lomamatkojen lisäksi seikkailu- ja elämysmatkat ilman yksityiskohtaista matkasuunnitelmaa kiinnostavat yhä useampia. Myös iäkkäät, sairaat ja raskaana olevat haluavat nauttia matkustamisesta ja entiseen kotimaahan lähdetään tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Hyvät neuvot, riittävät ehkäisevät toimet ja ajantasaiset tiedot maan turvallisuustilanteesta ovat hyödyllisiä kaikille matkaan lähtijöille. Muistettava on myös matkavakuutus ja matkailijan suurimmat terveysriskit: matkaripuli, alkoholi, liikenne ja seksitaudit. On tärkeää, että matkalle lähdettäessä olemassa olevat sairaudet ovat hyvässä tasapainossa.

Matkailijan terveysopas on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimittama opas, joka on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille. Opasta ovat hyödyntäneet myös matkailijat ja matkailualalla työskentelevät. Tietolähteinä on käytetty Maailman terveysjärjestön (WHO) International Travel and Health -kirjaa, THL:n yhdysvaltalaisen sisarlaitoksen (Centers for Disease Control, CDC) ohjeistuksia, ja suomalaisilta asiantuntijoilta saatuja tietoja. Suomalaiset malarian estolääkitysohjeet poikkeavat joiltain osin WHO:n suosituksista. Näissä tapauksissa ohjeistukset noudattavat muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden linjaa.

Matkailijan terveysoppaan maittaisessa luettelossa oli aiemmin listattu maakohtaiset rokotussuositukset ja rokotustodistusvaatimukset sekä malarian estolääkityksen tarve. Matkustusterveyteen liittyy kuitenkin paljon muutakin huomioitavaa. Siksi maittaisen luettelon sijasta oppaaseen on nyt tehty maakohtaiset suositustekstit, joissa käydään läpi kyseiseen matkakohteeseen liittyviä tärkeitä asioita.

Ohjeita rokottamisesta, kansallisen rokotusohjelman rokotteista ja niiden koostumuksesta sekä rokottamisen yleisistä vasta-aiheista löytyy Infektiotaudit ja rokotukset -sivustolta . Tietoa valmisteista ja niiden yhteisvaikutuksista on saatavilla Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta , Lääkeinfo-verkkopalvelusta, Duodecimin lääketietokannasta osoitteessa ja Euroopan lääkelaitoksen sivuilta .

Asiasisältöön vaikuttavat muutokset näkyvät 6 kuukauden ajan punaisella. Artikkelien kohdalle on kirjattu päivämäärä, jolloin teksti on viimeksi tarkistettu tai sitä on päivitetty. Ajankohtaisia päivityksiä -osioon on listattu oppaan merkittävimmät päivitykset

Lämpimät kiitokset kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille. Kaikki oppaaseen liittyvät kommentit ja parannusehdotukset ovat tervetulleita.

Katariina Kainulainen (päätoimittaja), Elina Erra, Eeva Pekkanen ja Nina Strömberg

Oppaan toimituskunta