Lakisääteisen terveysturvan lisäksi kannattaa myös EU- tai ETA-maissa matkustettaessa ehdottomasti ottaa matkavakuutus, sillä se takaa ottajalleen laajemman turvan sairauksien ja tapaturmien varalta kuin yleiset maiden väliset sosiaaliturvasopimukset. Matkustajan on syytä perehtyä tarkasti vakuutusehtoihin, jotka ovat pääkohdiltaan samat kaikilla vakuutusyhtiöillä. Yleensä vakuutus korvaa matkan aikana sattuneen äkillisen sairastumisen tai matkalla tapahtuneen loukkaantumisen aiheuttamat hoitokulut sekä ehtojen mukaiset kotiinkuljetuskustannukset. On tärkeää muistaa, että aiemmin, ennen matkaa todetun kroonisen sairauden osalta korvataan yleensä vain äkillisen ja odottamattoman pahentumisen aiheuttama ensiapuluontoinen hoito eikä lainkaan kotiinkuljetuskustannuksia. Vakuutus ei korvaa sairastumista tai loukkaantumista, jonka voidaan katsoa aiheutuneen alkoholin tai huumausaineen käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä. Vakuutus ei myöskään korvaa kustannuksia sellaisen sairauden osalta, jonka tutkimukset tai hoito ovat kesken kotimaassa matkalle lähtiessä. Raskaana olevien on syytä tarkistaa matkavakuutuksen ehdot raskautensa osalta.

Lisäksi tavalliset matkavakuutusehdot eivät kata eräitä vaarallisia urheilulajeja, kuten laitesukellusta, vuorikiipeilyä tai koskimelontaa. Näitä ja kilpaurheilua varten tarvitaan lisäturvaa, jota kannattaa tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Matkustajan jouduttua ulkomailla sairaalahoitoon on tieto tapahtuneesta toimitettava mahdollisimman pian vakuutusyhtiöön. Matkustaja voi itse ottaa yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön tai sen käyttämään avustusorganisaatioon tai pyytää matkanjärjestäjää, paikallista Suomen edustustoa tai sairaalaa huolehtimaan tiedon välittämisestä.

Tarvittavien tutkimusten ja hoidon laajuuden sekä asianmukaisuuden ratkaisevat vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärit. Sama koskee sairaana tai toipilaana kotiutettavan potilaan paluumatkajärjestelyjä, mm. saattajan tai erityiskuljetuksen tarvetta. Avustusorganisaatio tai hälytyskeskus hoitaa kaikki tarvittavat käytännön järjestelyt. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden käyttämiä avustusorganisaatioita ja hälytyskeskuksia ovat SOS International a/s puh. +45 7010 5054, Falck Global Assistance puh.+358 9 374 774 30 ja EMA Group Oy (Emergency Medical Assistance) . Soittamalla päivystysnumeroon matkustaja saa vakavassa tilanteessa apua ja suomalaisen lääkärin asiantuntemusta.