Terveyden kannalta on turvallisinta käyttää pullotettua vettä juomiseen ja hampaiden pesuun. Vesijohtoveden puhtaus vaihtelee maittain ja vuodenajoittain jonkin verran. Yksityiskohtaisia suosituksia eri maiden vesijohtoveden juomakelpoisuudesta ei voida antaa. Jos matkaopas kertoo vesijohtoveden olevan juomakelpoista, siihen useimmiten voi luottaa. EU:n alueella vesijohtoveden pitäisi olla juomakelpoista. Myös omaa harkintaa voi käyttää. Veden puhtautta ja turvallisuutta ei voi arvioida veden ulkonäön, hajun tai maun perusteella.

Pullottamaton vesi on syytä puhdistaa joko keittämällä, erillisellä vedenpuhdistimella, kemiallisesti tai ultraviolettisäteilytyksellä. Puhdistettu vesi säilytetään käyttöön asti puhtaassa, desinfioidussa, kannellisessa astiassa tai kierrekorkillisessa säiliössä. Matkailijoille tarkoitettuja suomalaisten asiantuntijoiden tekemiä ohjeita löytyy www.fsih.fi.

Raakaveden kirkastaminen ja esisuodattaminen

Ennen vedenpuhdistusta on tarvittaessa tehtävä raakaveden kirkastaminen ja esisuodattaminen. Samea, sakkainen tai humuspitoinen vesi kirkastetaan sedimentaation ja/tai saostuskemikaalien avulla. Sedimentaatiossa vettä seisotetaan useita tunteja, jolloin sakka laskeutuu astian pohjalle. Prosessia voi jouduttaa käyttämällä saostuskemikaaleja kuten alunaa tai leivinjauhetta. Kirkastunut vesi esisuodatetaan kahvin suodattimen tai puuvillakankaan (esim. puhdas sideharso tai T-paita) läpi. Näin estetään vedensuodattimen tukkeutuminen sekä varmistetaan kemiallisen desinfioinnin onnistuminen.

Erilaiset vedenpuhdistusmenetelmät

Keittäminen

Keittäminen on paras menetelmä ja se tuhoaa vedestä bakteerit, virukset ja alkueläimet (myös kystamuodot). Minuutin keittäminen riittää tappamaan suurimman osan vahingollisista eliöistä. Yli 2000 metrin (6562ft) korkeudessa, jossa veden kiehumislämpötila on matalampi, tulee vettä kiehuttaa vähintään 5 minuuttia. Veden maku, haju ja väri eivät parane/muutu.

Vedenpuhdistimet (Katadyn, MSR)

Markkinoilla on useita erilaisiin menetelmiin perustuvia vedenpuhdistimia. Retkivedenpuhdistimissa käytetään yleisesti kolmea eri suodatusmenetelmää.  Perussuodatus tehdään yleensä keraamisella suodattimella. Monissa puhdistimissa on lisäksi hiilisuodatin, joka on ainoa veden makua neutralisoiva puhdistusmuoto. Keraamisen suodattimen ja hiilisuodattimen lisäksi vedenpuhdistimissa voidaan käyttää myös lasikuitusuodattimia ns. lisäsuodattimena.

Vedensuodattimet, joiden mikrofiltterin reikäkoko on alle 0,2–0,4 µm poistavat vedestä bakteerit. Ne mikrofiltterit, joiden reikäkoko on alle 1 µm poistavat vedestä alkueläimet (myös kystamuodot) sekä vähentävät veden epäorgaanisia epäpuhtauksia. Viruksia torjuttaessa on parempi keittää vesi tai puhdistaa se kemiallisesti. Pienet vedenpuhdistimet painavat suunnilleen saman verran kuin nykyaikaiset kevyet retkikeittimet.

Kemiallinen puhdistus

Kemiallisessa puhdistamisessa veteen lisätään erilaisia aineita, kuten kloori-, klooridioksidi- tai hopeavalmisteita. Niiden tarkoituksena on tappaa pieneliöitä tai saostaa veteen liuenneita haitallisia aineita. Jodivalmisteiden käyttö veden desinfiointiin on ollut kielletty EU:ssa vuodesta 2009 lähtien.

Jos puhdistettava vesi on kylmää (< 10 °C), on vaikutusaikaa pidennettävä. Kemiallisen puhdistuksen teho heikkenee, jos puhdistettava vesi on sameaa.

Perinteinen kloorivalmiste ei tuhoa Cryptosporidium-alkueläintä tai ameban kystamuotoja. Se ei ole riittävän luotettava tapa ainoana menetelmänä vedenpuhdistukseen niissä maissa, joissa puhdistettavassa vedessä esiintyy alkueläimiä, mutta sitä voi käyttää juomavedensuodattimella puhdistetun veden lisäkäsittelyyn. Kloori jättää juomaveteen sivumaun. Kloorin jälkimakua voi vähentää natriumtiosulfaatilla tai hiilisuodattimella.

Klooria sisältävää Katadyn Micropur Forte -tuotetta voi tilata nettikaupoista tai ostaa joistakin retkeilykaupoista. Vaikuttava aine on trokloseeninatrium ja hopeakloridi. Yksi tabletti sekoitetaan litraan kirkasta vettä lasi- tai muoviastiassa ja annetaan vaikuttaa 30 minuuttia. Jos vesi on kylmää tai halutaan torjua myös Giardian kystia aikaa pidennetään kahteen tuntiin.

Klooridioksidia sisältävät valmisteet ovat tehokkaampia kuin perinteiset kloori- tai kloramiinivalmisteet ja niitä myydään edullisina tippoina ja tabletteina. Ne tuhoavat bakteerit, virukset ja kystat, mutta teho Cryptosporidium-alkueläimeen voi olla epävarma. Biox Aqua-vedenpuhdistustabletin vaikuttava aine on natriumkloriitti, joka veteen sekoitettuna muuntuu tabletin sisältämän happaman ainesosan vaikutuksesta klooridioksidiksi. Vaikutustapa perustuu oksidaatioon ja se tuhoaa valmistajan mukaan bakteerit, virukset, Giardian ja Cryptosporidium-alkueläimen. Siinä on vähemmän kloorin sivumakua.

Vedenpuhdistukseen käytetyllä hopeavalmisteella ei ole riittävää desinfektiovaikutusta, mutta se voi pidentää jo puhdistetun veden käyttöikää.

Puhdistaminen ultraviolettisäteilytyksellä

UV-säteilytys on veden puhdistuksessa käytössä laajasti teollisuudessa. Markkinoilla on kannettavia, retkikäyttöön tarkoitettuja paristokäyttöisiä ja UV-säteilyllä toimivia vedenkäsittelylaitteita, esimerkiksi SteriPEN- ja AquaStar -merkkisinä. UV-säteily hajottaa veden sisältämän orgaanisen materiaalin, alkueläimet, bakteerit ja virukset. Laitteet ovat nopeita, mutta patterikäyttöisyyteen liittyy matkaolosuhteissa epävarmuutta. Menetelmää tulee käyttää vain kirkkaaseen veteen, jotta säteily pääsee vaikuttamaan vedessä. Menetelmä ei jätä sivumakua veteen.