Malaria on ehkäistävissä ja hoidettavissa oleva sairaus, joka hoitamattomana johtaa usein kuolemaan. Malaria-alueilla asuu puolet maapallon väestöstä. Maailman terveysjärjestön (WHO) arvion mukaan joka vuosi malariaan sairastuu yli 200 miljoonaa ja kuolee yli puoli miljoonaa ihmistä, suurin osa lapsia ja raskaana olevia naisia. 95% malariatapauksista ja -kuolemista on trooppisessa Afrikassa. Laajalle levinnyt lääkeresistenssi hankaloittaa malarian hoitoa ja estolääkitystä.

Tällä hetkellä malaria on tropiikin ja subtropiikin tauti. Matkailijoiden ja maahanmuuttajien mukana tulee Eurooppaan yli 10 000 malariatapausta vuosittain. Euroopan maissa kuolleisuus P. falciparum -malariaan on ollut 1–4 %. Matkojen suuntautuessa yhä enemmän tropiikkiin, matkailijoiden malariariski suurenee. Malaria todetaan Suomessa vuosittain 20–40 henkilöllä. Valtaosa tartunnoista on saatu Afrikasta. Suurin osa sairastuneista ei ole käyttänyt asianmukaista estolääkitystä. Suuri osa potilaista on malaria-alueelta kotoisin olevia maahanmuuttajia, jotka ovat käyneet entisellä kotiseudullaan.

Malarian ehkäisyyn ei ole käytettävissä matkailijalle tarkoitettua rokotetta. Malariaendeemisellä alueella asuville lapsille on tulossa käyttöön rokote, jonka vaikutuksia vielä tutkitaan.