Meningokokki, Neisseria meningitidis, on bakteeri, joka voi aiheuttaa aivokalvotulehduksen tai vaikean yleisinfektion. Meningokokki-infektioita voi esiintyä minkä ikäisellä henkilöllä tahansa, mutta eniten niitä on pienillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Meningokokki tarttuu pisaratartuntana henkilöstä toiseen. Läheinen tai pitkittynyt kontakti, esimerkiksi asuminen samoissa tiloissa tai suuteleminen, on edellytys tartunnan saamiselle.

Meningokokeista tunnetaan 12 eri bakteeriryhmää, joista tärkeimmät ovat A, B, C, W ja Y. Meningokokkitauti on Suomessa harvinainen. Afrikassa Saharan eteläpuolella päiväntasaajan seudulla ns. meningiittivyöhykkeellä (kuva Meningiittivyöhyke) tautitapauksia esiintyy jatkuvasti, erityisesti kuivuuden aikana joulukuusta kesäkuuhun. Suurempia epidemioita alueella esiintyy 5–12 vuoden välein. Ne ovat olleet yleensä ryhmän A, nyttemmin ryhmien C, W tai X aiheuttamia. Vuonna 2010 Afrikassa käyttöön otettu meningokokki A -rokote (MenAfriVac) on vähentänyt merkittävästi ryhmän A aiheuttamaa tautia meningiittivyöhykkeellä.

Euroopassa ryhmän C aiheuttamat taudit olivat yleisiä vielä 2000-luvun alkupuolella ennen kuin niiltä suojaava rokote otettiin laajalti käyttöön kansallisissa ohjelmissa. Suomessa rokotussuojaa meningokokkitautia vastaan tarjotaan osana kansallista rokotusohjelmaa vain THL:n erikseen määrittämille lääketieteellisille riskiryhmille Meningokokki ACWY-rokotetta tarjotaan maksutta myös puolustusvoimissa varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuville. Kuten muissakin länsimaissa, ryhmien B, C ja Y meningokokit aiheuttavat Suomessa valtaosan tautitapauksista. Ryhmä W on yleistynyt merkitsevästi viime vuosina muualla maailmassa.

Tietoa meneillään olevista meningokokkiepidemioista ja meningokokkitaudin maantieteellisestä seroryhmäjakaumasta saa esimerkiksi WHO:n sivuilta

Tietoa meningokokkitaudin ilmaantuvuudesta Euroopassa sekä lasten tai nuorten kansallisessa rokotusohjelmassa olevista rokotteista löytyy esimerkiksi THL:n sivuilta .

Matkailijan lopullinen rokotuspäätös tehdään aina yksilölliseen harkintaan perustuen. Päätöksen tekoon vaikuttaa erityisesti matkan luonne, matkakohde ja siellä vallitseva epidemiologinen tilanne.

Saudi-Arabian pyhiinvaellusmatkailijoilta vaaditaan todistus meningokokki ACWY -rokotteesta. Todistus tulee voimaan 10 vuorokauden kuluttua rokotuksesta ja sen voimassaoloaika riippuu rokotetyypistä. Saudi-Arabia edellyttää, että matkailija on saanut joko konjugaattirokotteen 5 vuoden sisällä ennen maahan saapumista tai polysakkaridirokotteen 3 vuoden sisällä ennen maahan saapumista. Meningokokkipolysakkaridirokote ei ole enää käytössä Suomessa, mutta sitä käytetään vielä eräissä muissa maissa.

Jotkin länsimaat vaativat koululaisilta ja yliopistossa opiskelevilta todistuksen meningokokkirokotuksesta edellytyksenä koulunkäynnin aloittamiselle.

Meningokokki ACWY -konjugaattirokotteet ja tehosteet

Suomessa on tällä hetkellä saatavilla kaksi konjugaattirokotetta (Menveo, Nimenrix), jotka antavat suojaa meningokokin ryhmiä A, C, W ja Y vastaan.

Menveo on rekisteröity kaksi vuotta täyttäneille lapsille ja aikuisille. Rokote annetaan yhtenä 0,5 ml:n injektiona lihakseen (i.m.).

Nimenrix on rekisteröity 6 viikon ikäisille ja sitä vanhemmille lapsille sekä aikuisille. Rokote annetaan injektiona lihakseen (i.m.).

6 viikon–alle 6 kk:n ikäisten perusrokotussarjassa on kaksi 0,5 ml:n annosta, joista ensimmäinen voidaan antaa 6 viikon iästä alkaen ja toinen 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Vähintään 6 kk:n ikäisille annetaan perusrokotuksena yksi annos. Jos tartuntariski jatkuu ja tarvitaan pitkäaikaista suojaa, voidaan 6 viikon – alle 12 kuukauden ikäisenä perusrokotukset saaneille antaa tehosteannos 12 kuukauden iässä, vähintään 2 kk:n kuluttua edellisestä rokotuksesta. Aloitettua rokotussarjaa voi jatkaa myös myöhemmin.

Vähintään 12 kuukauden ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille annetaan perusrokotuksena yksi 0,5 ml:n kerta-annos.

Suojan kestosta kertyy koko ajan lisää tietoa. Konjugaattirokotteilla saadaan yleensä herätettyä ns. pitkäaikainen muisti rokotteella estettävää tautia vastaan. Rokotevalmistajien mukaan suoja ryhmän A meningokokkia vastaan saattaa olla lyhytkestoinen. Siksi toista rokoteannosta voidaan harkita, jos riski altistua nimenomaan meningokokki A:lle on erityinen ja edellisestä annoksesta on kulunut yli 3 vuotta. Tehosteannoksen tarvetta muiden seroryhmien meningokokkeja vastaan selvitetään parhaillaan, ja se riippuu siitä kuinka vanha rokotettava oli aiemman annoksen saadessaan. Nyrkkisääntönä voi pitää, että aikuisille riittää tehosteannos 5 vuoden välein annettuna muiden kuin ryhmän A meningokokeilta suojautumiseen.

Meningokokki ACWY -rokotteen (Nimenrix) ovat saaneet 1.8.2020 alkaen maksutta kansallisen rokotusohjelman osana henkilöt, joilla on suurentunut riski saada vakava meningokokki-infektio sairautensa tai lääkityksensä vuoksi

Meningokokki B -rokotteet

Suomessa on apteekkimyynnissä kaksi meningokokki B -rokotetta (Trumenba ja Bexsero). Bexsero- ja Trumenba-rokotteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Perusrokotussarja ja tehosteannokset tulee antaa kaikki samalla rokotevalmisteella.

Trumenba on tarkoitettu 10 vuotta täyttäneille. Trumenba-rokote voidaan antaa kahden tai kolmen annoksen sarjana.

Bexsero voidaan antaa 2 kuukauden iästä alkaen. Bexsero-rokotteen annostus, tehosteannoksen tarve ja aikataulu vaihtelevat rokotettavan iän mukaan. Rokote annetaan 2–5 kk:n ikäisille imeväisille kahden tai kolmen annoksen perussarjana. 6 kk täyttäneille perussarjaan kuuluu 2 annosta. 2–23 kk:n ikäiset tarvitsevat lisäksi tehosteannoksen.

Meningokokki B -rokotteen (Bexsero) saavat 1.8.2020 alkaen maksutta kansallisen rokotusohjelman osana henkilöt, joilla on suurentunut riski saada vakava meningokokki-infektio sairautensa tai lääkityksensä vuoksi

Muut meningokokkirokotteet

Aiemmin apteekkimyynnissä ollutta ryhmän C meningokokilta suojaavaa rokotetta (Neisvac-C) ei ole enää saatavilla Suomessa mutta se on käytössä eräissä Euroopan maissa.

Meningokokkipolysakkaridirokote (Mencevax ACWY Novum) ei myöskään ole enää käytössä Suomessa mutta se on saatavilla vielä eräissä muissa maissa. Vuoden 2017 syyskuuhun asti polysakkaridirokotetta annettiin varusmiespalvelukseen astuville. Sen jälkeen varusmiespalvelukseen astuvat ovat saaneet meningokokki ACWY -konjugaattirokotteen. Jos suojaustarve jatkuu ja polysakkaridirokotteesta on kulunut vähintään 2 vuotta, annetaan tehoste konjugaattirokotteella.

Rokottamisen vasta-aiheet ja varotoimet

Raskaana olevien rokottaminen

Lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen