Lomamatkalla on mahdollista harrastaa liikuntaa, kokeilla erilaisia uusia liikuntalajeja sekä osallistua retkille tai elämystapahtumiin. Liikuntatapaturmat ovat nuorten ja aikuisten tavallisimpia tapaturmia. Liikuntaa onkin tärkeä harrastaa omien edellytysten mukaan huomioden liikkumisympäristö ja pitäen mielessä kohtuus. Uusia lajeja kannattaa kokeilla ohjatusti.

Erilaisia seikkailu- ja elämyslajeja harrastaessa on järkevää kieltäytyä siitä, mistä ei tunne selviävänsä tai jos lajin turvallisuus epäilyttää. Palvelunjärjestäjän luotettavuudesta ja vastuullisuudesta kannattaa ottaa selvää ennalta. Seikkailu- ja elämyspalveluissa on tärkeää noudattaa suositeltuja ikä- ja pituusrajoja, vaikka kohdemaan kulttuuriin sääntöjen noudattaminen ei tuntuisikaan kuuluvan. Omaa harkintakykyä kannattaa käyttää.

Turva- ja suojavarusteiden käyttösuojavarusteita on syytä käyttää, jos ne kuuluvat lajiin. On hyvä varmistaa etukäteen turvavälineiden oikeellisuus ja kunto. Turvavöitä käytetään mahdollisuuksien mukaan aina ajoneuvossa ja pelastusliivejä vesillä liikuttaessa.

Alkoholin käyttö ei sovi liikunnan harrastamiseen eikä seikkailuun. Humalassa omien kykyjen arviointi ja tarkkaavaisuus herpaantuu. Runsas alkoholin käyttö altistaa tapaturmille ja rikoksen kohteeksi joutumiselle.

Retkeillessä kannattaa pitää mukana tärkeimmät ensiapuvarusteet ja ottaa etukäteen selvää miten hälyttää apua, jos jotain sattuu. Yksin retkelle lähtiessä on hyvä ennalta ilmoittaa jollekin henkilölle tai esimerkiksi hotellin vastaanottoon minne lähtee retkeilemään. Luonnossa liikkuessa on hyvä olla tietoinen kohdemaan riskeistä.

Lämpimissä maissa tulee muistaa juoda riittävästi liikuntasuorituksen yhteydessä ja suojautua auringolta, jos aikoo liikkua ulkona. Lämpimissä olosuhteissa on tärkeää huolehtia myös ihon kunnosta ja hoitaa hyvin mahdolliset haavat ja hiertymät.