Diabetes ei rajoita matkustamista tai lomailua. Matkoilla ruokailut, liikunta ja päivärytmi poikkeavat usein kotioloista, joten muutokset diabeteksen hoidossa voivat olla tarpeen. Tämän vuoksi verensokereiden seuranta on erityisen tärkeää. Ajankohtaisina asioina on seurattava yleistä tautitilannetta eri maissa (esim. Covid-19), seurattava viranomaisten matkustukseen liittyviä ohjeita ja käytettävä omaa harkintaa. Matkavakuutus ja sen kattavuus ovat tärkeitä. Erityisen tärkeää on selvittää, miten vakuutus kattaa ennen matkustamista olleiden sairauksien hoidon. Jos matkustaminen tapahtuu harvoin (1–2 kertaa vuodessa), tärkeämpää on hypoglykemioiden välttäminen kuin äärimmäisen ihanteellinen sokeritasapaino.

Diabeetikon tulee varata hoitoon tarvitsemiaan lääkkeitä ja välineitä myös poikkeuksellisia tilanteita varten ja yli lasketun tarpeen. Yleinen ohje on ottaa mukaan kaksinkertainen määrä tarvittavia lääkkeitä ja välineitä. Lentojen aikana insuliinin pistosvälineet ja muut välttämättömät tarvikkeet on pidettävä käsimatkatavaroissa ja koko matkan ajan kahdessa eri paikassa varkauksien ja katoamisten varalta. Useissa maissa apteekeista on saatavissa samannimiset insuliinivalmisteet kuin Suomessa, joissakin maissa jopa ilman reseptiä. Monissa maissa apteekista saa myös pistosvälineitä ja verensokerin seurantalaitteita (tai neuvoja, mistä näitä välineitä voi saada). Jos lääkkeen saamiseksi joutuu kääntymään paikallisen lääkärin tai apteekin puoleen, täytyy varmistaa saadun insuliinin vahvuus ja verrata omassa käytössä olevaan (Suomessa käytetään 100–300 yks./ml vahvuuksia). Mukana tulevan annostelulaitteen yksikkö vastaa silloinkin yksikköä eikä muunnoksia tarvitse laskea. Omaa annostelulaitetta käytettäessä poikkeava vahvuus on tärkeä havaita ja on tehtävä tarpeellinen korjaus.

Turvatarkastus

Matkalla on syytä pitää mukana "Olen diabeetikko" -kortteja tai ranneketta, joissa teksti on usealla kielellä ja joista ilmenevät käytetyn lääkityksen määrä ja laatu. Nesteiden vienti matkustamoon on rajoitettu (yläraja 100 ml). Vakituisesta hoitopaikasta saa todistuksen sairaudesta ja sen hoitoon tarvittavista lääkkeistä sekä laitteista. Myös lääkemääräyksen kopiot on syytä ottaa mukaan ja ne saa itse tulostettua Kanta-arkistosta. Henkilökohtaiseen tarpeeseen liittyviä lääkkeitä saa yleensä mukaansa järkevän määrän ilman päiväkohtaista laskentaa.

Insuliinipumpun käyttö on mainittava erikseen (vrt. sydämen tahdistimista annetut turvatarkastuksiin liittyvät ohjeet). Myös matkatavaroiden tarkastukseen käytetään röntgensäteilyä eikä insuliinipumppu tai jatkuvasti verensokeria mittaava laite ole sielläkään varmuudella turvassa. Yleistyvien kaukohallintalaitteiden, verensokerin langattoman seurannan ja niiden käyttämien taajuuksien (esim. bluetooth) suhteen on etukäteen tiedusteltava lentoyhtiöltä kulloinenkin ohjeistus. Joissakin tilanteissa langatonta tiedonsiirtoa käyttävä laite on pysäytettävä lennon ajaksi. Silloin insuliinipumppua käyttävällä on syytä olla ajantasainen varajärjestelmä käytettävissä. Tämä voi koskea myös jatkuvaa kudossokeria mittaavia laitteita. Jos verensokerin seurannan mittari joudutaan vaihtamaan paikalliseen, myös sen näyttämä yksikkö on syytä tarkistaa. Meillä käytössä oleva millimolaarinen yksikkö (SI) on käytössä vain muutamissa maissa ja tarvitaan kerroin yksikkömuunnokseen. Muunnosta varten puhelimiin saa yksikkömuunnosohjelmia.

Lääkehoidot

Insuliini tuhoutuu jäätyessään tai lämpötilan noustessa yli +50 °C asteen. Yli 30 °C lämpötila voi muuttaa tehoa. Äärimmäisissä olosuhteissa tarvitaan suojausta. Myös pitkällä lentomatkalla ruuman lämpötila on matala eikä insuliini säily kelvollisena.

Insuliinituntemusten varalta mukana on syytä olla nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja (esimerkiksi glukoositabletteja tai sokeripaloja). Epävakaan diabeteksen yhteydessä vaikean hypoglykemian hoitoon on olemassa valmis glukagoniruisku (Glucagen®) tai nenäjauhe (Baqsimi®). Silloin tulisi matkaseurueessa olla joku, joka hallitsee glukagonin käytön. Normaalia tiheämpi verensokerin mittaus luo turvallisuuden tunnetta poikkeavissa olosuhteissa. Alkoholista aiheutuva verensokerin lasku on otettava huomioon alkoholin nauttimista seuraavana päivänä.

Aikavyöhykkeitä ylittävä matka saattaa vaatia insuliini- ja ateriaohjelmaan muutoksia. Länteen päin lennettäessä päivä pitenee ja itään päin vastaavasti lyhenee. Yleensä tämä ei aiheuta ongelmia. Jos ylitetään enintään 4 aikavyöhykettä länteen päin, riittää aterialle otettu pikainsuliini. Jos aikasiirtymä on 10–12 tuntia, voidaan tarvita perusinsuliinia lisää. Sen yksikkömäärän voi laskea jakamalla vuorokausiannos 24:llä ja kertomalla se aikavyöhykkeiden määrällä. Tätä ei yleensä tarvita, jos käytössä on ylipitkävaikutteinen perusinsuliini (esim. Toujeo® tai Tresiba®) eikä pumppujen yhteydessä. Vastaava muutokset tehdään päinvastaisesti itään päin lennettäessä.

Kohteessa on ensimmäisenä aamuna siirryttävä matkaa edeltävään annosteluun. On muistettava, että lyhytkestoinen hiukan korkea sokeri ei todennäköisesti aiheuta mitään oleellista vahinkoa. Tihennetty verensokerin seuranta on tärkeä ja se on nykyään myös helppoa kudossokerin mittausta käyttävillä. Yksilöllisten ohjeiden saaminen omasta hoitopaikasta voi auttaa ja keskustelu kannattaa käydä ennen matkaa. Matkakohteessa liikuntamäärä ja ateriointi muuttuvat ja myös lämpö voi vaikuttaa tarvittavaan insuliinimäärään. Tiheällä verensokerin seurannalla tästä yleensä selviää

Ruokavaliolla tai tableteilla hoidettavaa diabetesta sairastavan ei yleensä tarvitse muuttaa ruokailu- ja lääkkeenottotottumuksiaan. Sama koskee pistettäviä muita lääkkeitä kuin insuliinia. Pidentynyt tai lyhentynyt lääkkeenottoväli ei yleensä aiheuta ongelmia.

Ruokailu

Aterioinnin suhteen lennon aikana insuliini kannattaa pistää vasta kun ateria on varmuudella esillä. Hiilihydraattisisällön saa usein lentoyhtiöltä tai se on arvioitavissa kokemuksen perusteella. Lentoyhtiö tarjoaa myös keksejä tai juomaa. Matalan sokerin yhteydessä juoman on oltava sokeroitua (ei dieettijuomia) ja matalan sokerin hoitoon tarvitaan muutakin kuin sokerijuomaa ettei tilanne toistuisi.

Matkakohteessa diabeetikoiden on syytä noudattaa hyvää ravintohygieniaa valitsemalla ruokalajit ja ruokapaikat huolellisesti. Etenkin tropiikkiin suuntautuvilla matkoilla on syytä olla tarkkana juomien ja pintavesiä ruoan kostutukseen käytettyjen sekä kylmien elintarvikkeiden suhteen välttääkseen turistiripuli.

Jalkahaavat ja -infektiot ovat diabetesta sairastavilla vakava ongelma. Jalkojen ihon hiertymiä on syytä etsiä aktiivisesti kävelyn yhteydessä muutaman tunnin välein ja joka ilta. Sopivien jalkineiden valintaa ei voi liiaksi korostaa. Uusia, kokeilemattomia kenkiä ei tule ottaa mukaan matkalle ja avojaloin kävelyä tulee välttää. Tuntopuutos altistaa sekä hiertymille että paleltumille.