Diabeetikon tulee varata hoitoon tarvitsemiaan lääkkeitä ja välineitä myös poikkeuksellisia tilanteita varten ja yli lasketun tarpeen. Lentojen aikana insuliinikynät ja muut välttämättömät tarvikkeet on syytä pitää käsimatkatavaroissa ja koko matkan ajan kahdessa eri paikassa varkauksien ja katoamisten varalta. Useissa maissa apteekeista on saatavissa samannimiset insuliinivalmisteet kuin Suomessa, joissakin maissa jopa ilman reseptiä. Monissa maissa apteekista saa myös pistosvälineitä ja verensokerin seurantalaitteita (tai neuvoja mistä näitä välineitä voi saada). Jos lääkkeen saamiseksi joutuu kääntymään paikallisen lääkärin tai apteekin puoleen, täytyy varmistaa, että saadun insuliinin vahvuus on sama kuin Suomessa käytetyn (100 yks./ml).

Matkalla on syytä pitää mukana "Olen diabeetikko" -kortteja tai ranneketta, joissa teksti on usealla kielellä ja joista ilmenevät käytetyn lääkityksen määrä ja laatu. Insuliinipumpun käyttö on mainittava erikseen (vrt. sydämen tahdistimista annettuihin ohjeisiin turvatarkastuksista). Insuliinituntemusten varalta mukana on syytä olla nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja (esimerkiksi glukoositabletteja tai sokeripaloja) ja vaikean hypoglykemian hoitoon myös valmis glukagoniruisku (Glucagen). Epävakaan diabeteksen omaavilla tulisi matkaseurueessa olla joku, joka hallitsee glukagonin käytön. Normaalia tiheämpi verensokerin mittaus luo turvallisuuden tunnetta poikkeavissa olosuhteissa. Akuutin sairauden ja muiden stressitilanteiden aikana on verensokerin tasoa seurattava tiheästi. Alkoholista aiheutuva verensokerin lasku on otettava huomioon alkoholin nauttimista seuraavana päivänä.

Diabeetikoiden on syytä noudattaa hyvää ravintohygieniaa valitsemalla ruokalajit ja ruokapaikat huolellisesti. Etenkin jos taudin tasapaino ei ole vakaa, on tropiikkiin suuntautuvilla matkoilla syytä harkita mikrobilääkeprofylaksiaa turistiripulia vastaan. Jalkainfektiot ovat diabetesta sairastavilla vakava ongelma. Jalkojen ihon hiertymiä on syytä etsiä aktiivisesti kävelyn yhteydessä muutaman tunnin välein ja joka ilta. Sopivien jalkineiden valintaa ei voi liiaksi korostaa. Uusia, kokeilemattomia kenkiä ei tule ottaa mukaan matkalle ja avojaloin kävelyä tulee välttää.

Insuliinin annostelusta ja ravinnon rytmittämisestä aikavyöhykkeitä ylitettäessä on annettu karkeita suuntaviivoja (ks. taulukko Aikavyöhykkeen ylittäminen ja insuliinin annos). Jos ylitetään vähemmän kuin neljä aikavyöhykettä, siirretään ruokailu- ja lääkkeenottorytmi kohteessa heti kohdemaan ruokailuaikojen mukaiseksi. Potilaat, joilla on monipistoshoitona sekä lyhyt- että pitkävaikutteista insuliinia, voivat länteen matkustettaessa (päivän pidetessä) kattaa ylimääräiset tunnit ateriaan liitetyillä pika- tai lyhytvaikutteisen insuliinin lisäpistoksilla. Lisäksi on muistettava, että pitkävaikutteisen perusinsuliinin vaikutus alkaa olla heikko illalla kohdemaassa ja voidaan tarvita perusinsuliinin lisäannos (päivän pidentymä tunteina × perusinsuliinin annos jaettuna 24 t).

Kohteessa on ensimmäisenä aamuna siirryttävä matkaa edeltävään annosteluun. Pikavaikutteisen insuliinin käyttäjien tulee käyttää lääkettä tavalliseen tapaan aterioiden yhteydessä – annoksia vain tulee pitkänä päivänä enemmän (ja vastaavasti itään lennettäessä lyhyenä päivänä vähemmän). Nämä potilaat voivat ottaa pitkävaikutteisen insuliininsa tavalliseen tapaan. Itään lennettäessä lyhytvaikutteisen insuliinin pistoksia (ja aterioita) on lyhentyneen päivän vuoksi vähemmän ja pitkävaikutteisen insuliinin annosta on pienennettävä suhteessa päivän lyhentymiseen. Onnistuneen sokeritasapainon ylläpidon edellytys on normaalia tiheämpi verensokerin mittaaminen.

Ruokavaliolla tai tableteilla hoidettavaa diabetesta sairastavan ei tarvitse muuttaa ruokailu- ja lääkkeenottotottumuksiaan.

Taulukko 1. Aikavyöhykkeen ylittäminen ja insuliinin annos. Muutoksia tarvitaan, kun ylitetään vähintään kolme aikavyöhykettä.
Siirtyminen länteen
Pitkävaikutteista insuliinia otetaan tavallinen annos tavalliseen aikaan sen maan kellon mukaan, jossa aamulla on. Jos kohdemaan aikaero on yli 12 t, otetaan lisäannos perusinsuliinia (esim. tuntiero × perusinsuliinin annos jaettuna 24 t).
Pikavaikutteista insuliinia otetaan normaalit annokset ylimääräisten aterioiden yhteydessä.
Siirtyminen itään
Pitkävaikutteista insuliinia otetaan tavallinen annos tavalliseen aikaan sen maan kellon mukaan, jossa aamulla on. Seuraavan aamun perusinsuliinin annosta pienennetään (esim. aikasiirtymä × perusinsuliiniannos jaettuna 24 t).
Pikavaikutteista insuliinia otetaan matkakohteessa normaalit annokset aterioiden yhteydessä.