Mikrobilääkkeille eli antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat muissa maissa selvästi yleisempiä kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Mikrobilääkkeille vastustuskykyisiä bakteereja ovat MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus), VRE (vankomysiinille resistentti enterokokki), ESBL-bakteerit (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit) sekä CPE (karbapenemaaseja tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit, esimerkiksi E. coli ja Klebsiella-lajit). Erityisesti viimemainitut ovat yleistyneet maailmalla hyvin nopeasti. Ne ovat vastustuskykyisiä käytännöllisesti katsoen kaikille mikrobilääkkeille ja niiden pelätään leviävän suomalaisiin sairaaloihin. Yleensä mikrobi on elimistössä aiheuttamatta mitään oireita, mutta se saattaa olla vaarallinen sairaalapotilaalle. Lisätietoa mikrobilääkeresistenssistä, ks. .

Koska ulkomailla sairaaloiden hygienia ei välttämättä ole pohjoismaista tasoa ja mikrobilääkkeiden käyttö on runsaampaa, sairaalahoitoon joutuminen lisää tartuntariskiä. Resistenttejä bakteereita voi kulkeutua Suomeen ulkomailla sairaalahoidossa olleiden matkailijoiden mukana. Jotta mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit eivät pääsisi leviämään Suomen sairaaloihin, Pohjoismaiden ulkopuolella lähiaikoina sairaalahoidossa olleilta potilailta otetaan sairaalaan tullessa bakteeriviljely ja heitä hoidetaan yhden hengen huoneessa käyttäen suojakäsineitä ja -takkia, kunnes vastutuskykyisen bakteerin kantajuus on poissuljettu. Tieto mikrobilääkkeille vastustuskyisen bakteerin tartunnasta vaikuttaa myös mikrobilääkehoidon valintaan. Onkin hyvin tärkeää, että aiempi ulkomainen sairaalahoito muistetaan mainita Suomessa sairaalahoitoon tulon yhteydessä.

Matkailija voi ulkomailla saada elimistöönsä mikrobilääkkeille vastustuskykyisiä bakteereita myös esimerkiksi ruoan tai juoman mukana. Matkaripuli ja varsinkin sen hoitaminen tarpeettomasti mikrobilääkekuurilla lisäävät tätä vaaraa. Sen vuoksi matkaripulin ehkäisy käsihygienialla ja ruokien ja juomien valinnalla on tärkeää, ks. Matkaripuli.

Ulkomaille leikkauksiin hakeutuvien on hyvä tietää, että he voivat altistua sairaalahoidon aikana vastustuskykyisille bakteereille ja heillä on riski saada tällaisen bakteerin aiheuttama vaikeahoitoinen haavainfektio.