Uusi onnellisuustutkimus on tuottanut paljon tutkittua tietoa onnellisuuden lähteistä. On arvioitu, että noin 50 % onnellisuudesta on geneettisesti määrittynyt ja vain kymmenen prosenttia olisi seurausta niin sanotuista ulkoisista olosuhteista (terveys, rikkaus, ikä, ammatti, etninen alkuperä, elämän tapahtumat jne.). Peräti 40 % näyttäisi olevan muutettavissa, riippuvan omista asenteistamme, näkökulmista ja elämäntavastamme (Lyubomirsky, 2007). Seuraavilla tekijöillä ei ole tutkimusten mukaan vaikutusta ihmisten onnellisuuteen: koulutustaso, ilmasto, rotu, sukupuoli ja älykkyys

Geneettiset tekijät

Kaksostutkimukset ovat pääasiallinen syy siihen, että useimmat onnellisuustutkijat ovat päätyneet arvioimaan geneettisen set pointin osuudeksi noin 50 % (Lykken, Tellegren, 1996). Kuitenkin Diener ja Biswas-Diener (2008) puhuvat mieluummin set rangeista, mikä tarkoittaa sitä, että kuten kaikessa geneettisessä tutkimuksessa yksilön kasvuolosuhteet ovat aina vaikuttamassa siihen, missä määrin geneettiset taipumukset pääsevät yksilössä lopulta vaikuttamaan.