Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

MC4R-geenin virheet ovat yleisin perinnöllinen syy lihavuuden taustalla. Mutaatio on tavallisesti heterotsygoottinen. Lihominen alkaa varhaislapsuudessa johtuen poikkeavan runsaasta syömisestä. Geenimutaation on arvioitu esiintyvät 0.5-1 %:lla lihavista aikuisista ja yleisemmin niillä, jotka ovat olleet lapsuudesta asti lihavia. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/2 000.

Orphanet ORPHA71529