Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Melanoomaa kutsutaan familiaaliseksi, jos perheessä on 3 melanoomapotilasta tai kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella on todettu melanooma. N. 10 % melanoomista on perinnöllisiä. Näillä potilailla voi olla myös muita syöpiä kuten haimasyöpää, muita GI-alueen syöpiä ja rintasyöpää. Kaksi melanoomageeniä on tunnistettu, geenimutaatiot periytyvät autosomissa dominantisti. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1.5/100 000. Ks. myös Melanooma Melanooma

Orphanet ORPHA618