Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Kromosomi Y:n deleetio aiheuttaa vaikean spermatogeneesin häiriön ja on yleinen geneettinen syy miehen infertiliteettiin. Kyseessä on usein de novo-deleetio. Kaikki Y-kromosomin deleetiot eivät kuitenkaan aiheuta infertiliteettiä. N. 5-10 % azo- ja oligospermiatapauksista johtuu Y-kromosomin pitkän haaran mikrodeleetioista. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/2 500.

Orphanet ORPHA1646