Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Elinsiirron jälkeiset lymfoproliferatiiviset taudit on heterogeeninen ryhmä lymphoproliferatiivisia tauteja jotka puhkeavat elinsiirron jälkeisen immunosupression yhteydessä, tähän ryhmään kuuluu mm. benigni polyklonaalinen B-solujen proliferaatio ja malignit lymfoomat. Lymfoproliferaatio voi olla paikallinen tai yleistynyt. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/3 800. Luku kuitenkin vaihtelee riippuen siirretystä elimestä ja käytetystä immunosupressiivisesta hoidosta. Tilat ovat yleisempiä lapsilla. Patogeneesi liittyy Epstein-Barr-virusinfektioon ja kuolleisuutta on saatu vähentymään joko hoitamalla Epstein-Barr-seropositiiviset tai käyttämällä profylaksiaa seronegatiivilla potilailla. Vielä ei ole kuitenkaan selkeitä linjoja miten näitä potilaita tulisi hoitaa.

Orphanet ORPHA70568