Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Kynsi-polvilumpio-oireyhtymä eli nail-patella syndrooma on perinnöllinen luutumishäiriö. Sille on tyypillistä kynsien ja polvilumpioiden kehittymättömyys tai puuttuminen, kyynärpään kehityshäiriö sekä suoliluun luukasvannaiset. Lisäksi esiintyy munuaisten ja silmien poikkeavuuksia. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-9/100 000.

Orphanet ORPHA2614