Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Oireyhtymälle on tyypillistä toispuolinen pectoralis major -lihaksen hypoplasia tai puuttuminen ja vaihtelevan asteiset samanpuoleiset yläraaja-anomaliat, kuten syndaktylia (yhteenkasvaneet sormet) ja brakydaktylia (lyhytsormisuus). Myös rinnan ja nännin anomalioita on raportoitu, samoin hartiakaaren muiden lihasten puuttumista. Syndrooma on miehillä yleisempi ja esiintyy tavallisimmin sporadisena. Etiologiaa pidetään verisuoniperäisenä, esim. subclavia-valtimon verenkierron häiriöstä johtuvana. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-3/100 000.

Orphanet ORPHA2911