Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Kehityshäiriö, joka syntyy rintalastan luutumishäiriöstä millä tahansa rintalastan korkeudella. Tila on yleensä oireeton vastasyntyneisyyskaudella (lukuun ottamatta paradoksaalista rintakehän keskiviivan ulospäin pullistumaa), mutta hoitamattomana voi johtaa hengenahdistukseen, yskään, toistuviin hengitystieinfektioihin ja lisääntyneeseen sydämen, keuhkojen ja suurten suonten vammautumisriskiin trauman yhteydessä. Osittainen alempi muoto halkiosta liittyy usein sydämen rintakehän ulkopuoliseen sijaintiin (ectopia cordis). Rintalastahalkio esiintyy kliinisenä piirteenä muissakin tiloissa, kuten PHACE- syndroomassa, rintalastan epämuodostuma- verisuonten dysplasia-oireyhtymässä, Cantrellin pentalogiassa Cantrellin pentalogia (Orphanet) ja keskiviivan fuusiohäiriöissä.

Orphanet ORPHA2017