Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Halkiokäsi – halkiojalka-epämuodostuma viittaa geneettisesti ja kliinisesti laajakirjoiseen ja heterogeeniseen raajojen kärkiosien vikojen ryhmään. Niille on tyypillistä käsien ja jalkaterien keskisäteen hypoplasia tai puutos (joka voi käsittää yhdestä neljään varvasta tai sormea), käsien ja/tai jalkaterien keskihalkio, sormien ja/tai varpaiden puutokset ja yhdyssormisuus. Taudinkuva vaihtelee vaikeusasteeltaan epämuodostuneesta keskisormesta/-varpaasta aina hummerin saksi-tyyppisiin käsiin ja jalkoihin. Epämuodostuma voi olla yksittäinen tai se voi esiintyä oireyhtymän osana (ADULT- tai EEC-oireyhtymä). Tauti periytyy yleensä autosomissa vallitsevasti penetranssin ollessa epätäydellinen. On kuitenkin raportoitu myös potilaita, joilla se on periytynyt autosomissa tai X-kromosomissa peittyvästi. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-9/100 000.

Orphanet ORPHA2440