Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Ryhmä kehityshäiriöitä, joita vastasyntyneellä voi esiintyä, mikäli äiti on raskauden aikana sairastanut vihurirokon ja myös sikiö on saanut infektion. Yleisimmät oireet ovat sensorineuraalinen kuurous, mikä voi pahentua syntymän jälkeen, silmäoireet kuten harmaakaihi, sydän- ja verisuoni-ongelmat, aivovaurio, joka voi aiheuttaa vaihtelevantasoista älyllistä jälkeenjääneisyyttä, pienipäisyys ja spastinen diplegia, ennenaikainen syntymä ja matala syntymäpaino. Synnynnäiset anomaliat ja kasvun viivästyminen ovat harvinaisia, mikäli infektio tapahtuu 16. raskausviikon jälkeen.

Sikiön mahdollinen infektoituminen on selvitettävä, mikäli äidillä on ollut kontakti vihurirokkoa sairastavaan, vaikka hän olisi oireetonkin. Primaari vihurirokkoinfektio voidaan varmistaa joko serologisesti, sikiön verestä, lapsiveden virusgenomin monistuksella tai vastasyntyneen verinäytteestä. Mikäli äidin primaari-infektio todetaan ennen 12. raskausviikkoa, n. 80 % sikiöistä ja raskausviikoilla 12-16 n. puolet sikiöistä sairastuvat. Mikäli infektio tapahtuu myöhemmin, kuurous on yleisin todettu oire muiden ollessa harvinaisempia. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-9/100 000.

Orphanet ORPHA290