Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Kyseessä on hankittu demyelinoiva polyneuropatia, jossa esiintyy ylä- tai alaraajojen epäsymmetrisiä distaalisia motorisia oireita ja aikuisiällä alkava motorinen toimintahäiriö. Sitä pidetään kroonisen immunologisen demyelinoivan polyneuropatian (CIDP, chronic immune demyelinating polyneuropathy) varianttina. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1-9/100 000.

Orphanet ORPHA48162