Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Sydänvika, jossa aortan kaaren poikittaisen ja laskevan osan anatominen jatkumo puuttuu kokonaan. Tämä pitäisi erottaa aortan kaaren atresiasta, missä ko. aortan osien välillä on erimittaisia sidekudossäikeitä. Esiintyvyyttä ei voida arvioida.

Orphanet ORPHA2299