Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Kombinoitu hyperlipidemia, johon kuuluvat veren korkeat kolesteroli- ja triglyseriditasot. Kolesterolia ja triglyseridejä kuljettavat keskitiheyksiset lipoproteinit, ja potilailla on korkea riski ennenaikaiseen ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Miehillä tauti on kaksi kertaa yleisempi kuin naisilla.

Tauti ilmaantuu erittäin harvoin ennen aikuisikää tai naisilla ennen vaihdevuosia. Suurin osa potilaista on oireettomia. Kliinisiin löydöksiin kuuluvat silmäluomien ksantoomat eli ksantelasmat, kämmenten ohimenevät laakeat ksantoomat tai kyynärpäiden ja polvien kyhmyksantoomat. Vaihtelevaa maksan suurentumista tavataan myös. Potilaille kehittyy etenevä ateroskleroosi, mikä voi johtaa ennenaikaisiin sydän- ja verisuonisairauksiin (aivohalvaus, sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti, alaraajojen valtimosairaus). Potilaille voi myös kehittyä akuutti pankreatiitti.

Tauti johtuu mutaatioista APOE-geenissä (19q13.31), joka koodaa apolipoproteiini E:tä. Se osallistuu triglyseridipitoisten lipoproteiinijäänteiden soluun ottoon (= keskitiheyksiset lipoproteiinit, joissa on suunnilleen sama määrä kolesterolia ja triglyseridejä). Sillä on myös antioksidanttisia ja anti-inflammatorisia vaikutuksia. Mutaatiot johtavat jäännöslipoproteiinien kertymiseen plasmaan ja niiden varastointiin valtimoseinämiin. Tautia pahentavat ruokavalioon liittyvät, metaboliset ja hormonaaliset tekijät sekä krooninen tulehdus, eräät lääkkeet (esim. immuunisalpaajat, retinoidit, masennuslääkkeet) ja muut geneettiset tekijät (esim. APOA5-, APOC3-, LIPC- ja LPL- variantit).

Diagnoosi perustuu epänormaaliin lipidiprofiiliin: kohonneet paastoseerumin kokonaiskolesteroli- ja triglyseridiarvot sekä vähentynyt plasman high-density lipoprotein (HDL)- kolesteroli. Geenitestaus varmistaa diagnoosin. Nuorilla aikuisilla voidaan havaita hiljaisen ateroskleroosin merkit valtimokuvauksissa.

Suurin osa APOE ''E2''-genotyyppiin liittyvistä tapauksista periytyy semidominantisti. Tämän genotyypin vain toiselta vanhemmalta perineelle kehittyy kliininen tauti vain muiden aineenvaihduntaan tai geneettisiin tekijöihin liittyvien muutosten yhteydessä. Kuitenkin jotkut potilaat ovat heterotsygootteja jonkin muun, harvinaisen APOE-variantin suhteen, mikä riittää yksinään taudin kehittymiseen. Tällöin periytyminen tapahtuu autosomissa vallitsevasti, mutta tällöinkin taudinkuva on vaikeampi niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa tautimutaatio tulee molemmilta vanhemmilta.

Hoitona on tyydyttyneitä rasvoja ja hiilihydraatteja välttävä ruokavalio, liikunta ja lipidiarvoja laskevat lääkkeet (esim. fibraatit ja statiinit). Nämä toimet riittävät tavallisesti taudin täydelliseen väistymiseen muutamassa kuukaudessa. Vaikeissa tapauksissa, joihin liittyy kardiovaskulaari- ja/tai haiman manifestaatiot, voidaan tarvita intensiivisiä hoitoja, kuten proproteiinikonvertaasi subtilisiini keksiini tyyppi 9 (PCSK9), ApoC3, mikrosomaalisen triglyseridin kuljetusproteiinin inhibiittorit tai LDL- afereesi. Ilman hoitoa potilailla on 5-10 kertaa korkeampi riski ennenaikaisiin ja uusiutuviin aterotromboottisiin tapahtumiin kuin muulla väestöllä. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/10 000.

Orphanet ORPHA412