Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Harvinainen kombinoitu hyperlipidemia, johon kuuluvat korkeat kolesteroli- ja triglyseriditasot. Kolesterolia ja triglyseridejä kuljettavat keskitiheyksiset lipoproteinit, ja potilailla on korkea riski ennenaikaiseen ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Miehillä tauti on kaksi kertaa yleisempi kuin naisilla. Tauti ilmaantuu erittäin harvoin ennen aikuisuutta tai naisilla ennen vaihdevuosia. Suurin osa potilaista on oireettomia.

Kliiniset löydökset, joita ilmaantuu aikuisille, ovat silmäluomien ksantoomat eli ksantelasmat, kämmenten ohimenevät laakeat ksantoomat tai kyynärpäiden ja polvien kyhmyksantoomat. Vaihtelevaa maksan suurentumista tavataan myös. Potilaille kehittyy etenevä ateroskleroosi, mikä voi johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin (aivohalvaus, sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti, alaraajojen valtimosairaus) ennen 50 vuoden ikää.

Tauti johtuu mutaatioista APOE-geenissä (19q13.31), joka koodaa apolipoproteiini E:tä.Se osallistuu triglyseridipitoisten lipoproteiinijäänteiden soluun ottoon (=keskitiheyksiset lipoproteiinit, joissa on suunnilleen sama määrä kolesterolia ja triglyseridejä). Mutaatiot johtavat jäännöslipoproteiinien kertymiseen plasmaan ja niiden varastointiin valtimoseinämiin. Monilla potilailla on kaksi kopiota APOE ''E2''-alleelista, mikä on taudin kehittymiselle altistava genotyyppi.

Ruokavalio (tyydyttynyt rasva, prosessoitu sokeri ja alkoholi)-, aineenvaihdunta (esim. diabetes, metabolinen oireyhtymä, alkoholiin liittymätön rasvamaksatulehdus ja munuaissairaus)- ja hormoni (esim. kilpirauhasen vajaatoiminta, polykystiset munasarjat ja raskaus) tekijät voivat pahentaa tautia, kuten myös krooninen tulehdus, vierasaineet (esim. immuunisalpaajat, retinoidit, masennuslääkkeet) tai muut geneettiset tekijät (esim. APOA5, APOC3, LIPC, LPL- variantit).

Suurin osa APOE ''E2''-genotyyppiin liittyvistä tapauksista periytyy pseudo-vallitsevasti tai ehdollisesti peittyvästi. Tämän genotyypin kantajat saavat kliinisen taudin vain muiden aineenvaihduntaan tai geneettisiin tekijöihin liittyvien muutosten kanssa. Kuitenkin jotkut potilaat ovat heterotsygootteja harvinaisen APOE- variantin suhteen, mikä on yksinään riittävää taudin kehittymiseen. Näissä tapauksissa periytyminen tapahtuu autosomissa vallitsevasti.

Diagnoosi perustuu epänormaaliin lipoproteiiniprofiiliin: kohonneet paastoseerumin kokonaiskolesteroli- ja triglyseridiarvot ja vähentynyt plasman high-density lipoprotein (HDL)- kolesteroli. Keskitiheyksisten lipoproteinien löytymistä heijastaa Very-Low-Density Lipoprotein (VLDL)-kolesteroli/triglyseridi-suhde yli 0.3 ja leveä beta band (= beeta-VLDL) agaroosigeelillä elektroforeesissa; nämä kaikki löydökset ovat epätavallisia paastoplasmassa. Geenitestaus varmistaa diagnoosin. Nuorilla aikuisilla voidaan havaita sekä hiljaisen ateroskleroosin merkit valtimokuvauksissa (mm. kaulavaltimon intima-media-kerrosten paksuuntuminen, kaula- tai reisivaltimoiden ateroskleroottiset plakit, sepelvaltimoiden kalkkeutuminen) että hiljaisen iskemian merkkejä sydämen rasitustutkimuksissa.

Hoitoon sisältyy tyydyttyneitä rasvoja välttävä ruokavalio, liikunta ja lipidiarvoja laskevat lääkkeet (esim. fibraatit ja statiinit). Nämä toimenpiteet ovat tavallisesti riittäviä taudin täydelliseen häviämiseen muutamassa kuukaudessa. Vaikeissa tapauksissa intensiiviset hoidot, esim. proproteiini konvertaasi subtilisiini keksiini tyyppi 9 (PCSK9), mikrosomaalisen triglyseridin kuljetusproteiinin inhibiittorit tai LDL- afereesi voivat tulla kyseeseen. Ilman hoitoa potilailla on 5-10 kertaa korkeampi riski ennenaikaisiin ja uusiutuviin aterotromboottisiin tapahtumiin kuin kokonaisväestöllä. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/10 000.

Orphanet ORPHA412