Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Mikrotia on ulkokorvan synnynnäinen epämuodostuma, jota tavataan enemmän miehillä. Se voi olla sporadinen tai periytyvä. Siihen liittyy toispuoleinen (79-93 % tapauksista, joista 60 % liittyy oikeaan korvaan) tai molemminpuolinen pieni ja erikoisesti muotoutunut korvalehti. Usein mukana on korvakäytävän kurouma tai ahtauma, tarkkaavaisuushäiriöitä ja viivästynyt kielellinen kehitys. Korvalehden koko vaihtelee gradus I:stä, jolloin korva on vain normaalia pienempi, gradus 4:n, joka tunnetaan nimellä anotia. Siihen liittyy korvalehden ja korvakäytävän täydellinen puutos. Esiintyvyydeksi arvioidaan 1-5/10 000.

Orphanet ORPHA83463 , Aikakauskirja Duodecim Mikrotia - ei ainoastaan korvaongelma (9/09)