Kortti on tarkoitettu Marevan®- eli varfariinihoidon seurantaan ja INR-laboratorioarvojen kirjaamiseen. Tulostettava pdf-versio avautuu tästä linkistä: . Tulostusasetuksissa paperin suunnaksi valitaan vaaka/landscape. Tuloste taitellaan kortiksi siinä olevien ohjeiden mukaisesti.

Kortin työstämisessä on huomioitu THL:n Antikoagulaatiohoidon käsikirjassa Puhakka J (toim. esitetyt suositukset varfariinikortin sisällöstä ja muodosta. Lääkäri kirjaa korttiin perustiedot varfariinihoidon alkaessa, ja hoitaja tai lääkäri tarkastaa ja päivittää ne vuosikontrollien yhteydessä tai tarpeen vaatiessa. Annosteluosioon kirjataan käytössä oleva tablettivahvuus, INR-tulokset, lääkeannos tabletteina vuorokaudessa, seuraavan INR-kontrollin ajankohta ja käytetty viikkoannos milligrammoina/viikko. Tarvittavat annosmuutokset lasketaan kokonaisviikkoannokseen, ja mahdollisuuksien mukaan pyritään vakioituun päiväannokseen.

Kuva

Varfariinihoidon seurantakortti

Kirjallisuutta

  1. Puhakka J (toim.). Antikoagulaatiohoidon käsikirja: Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011. Saatavilla Internetissä: (luettu 10.6.2015)