TTR-laskuria käytetään eteisvärinäpotilaiden Marevan®-hoidon hoitotasapainon arviointiin. Tasapaino ilmoitetaan TTR-arvona (Time in Therapeutic Range), joka kertoo, kuinka suuren osan ajasta (prosentteina) potilaan INR-arvot ovat olleet tavoitetasolla eli välillä 2–3. Laskuriin kirjoitetaan INR:n määrityspäivät ja arvot riittävän pitkältä aikaväliltä, yleensä vähintään 3 kuukauden ajalta. TTR-arvo suositellaan laskettavaksi vain vakiintuneessa Marevan®-hoidossa eli ei esimerkiksi hoidon aloitusvaiheessa, jolloin sopivaa lääkeannosta vielä haetaan.

Eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen mukaan Marevan®-hoidon aikana TTR:n olisi hyvä olla yli 80 %. Jos TTR-arvo on alle 80 %, on selvitettävä huonon tasapainon syy ja arvioitava, voidaanko tilanne korjata syyhyn vaikuttamalla, Marevan®-hoitoa muuttamalla tai vaihtamalla toisentyyppiseen lääkkeeseen.