Kasvuun ja kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa kannattaa jo varhaisessa vaiheessa hakea apua ja näkökulmia omalta tukiverkostolta – puolisolta, isovanhemmilta, ystäviltä ja sukulaisilta. Jo ajatusten vaihto muiden kanssa auttaa ymmärtämään, että useimmat huolet ja pulmat ovat varsin yleisiä. Omassa tukiverkostossa voi olla myös tietoa ja kokemusta keinoista, joilla pulmia voi lähteä ratkomaan. Vertaistukea voi hakea myös esimerkiksi kunnan, järjestöjen ja seurakunnan lapsityön järjestämien kerhojen ja perhetapaamisten kautta. Tärkeintä on, ettei jää yksin ajatustensa ja ongelmiensa kanssa.