Suoraan sisältöön
Duodecim Terveyskirjasto
foo

Käypä hoito

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Käypä hoito -potilasversioissa (suomeksi ja ruotsiksi) on esitetty suositusten keskeinen sisältö tiiviissä muodossa yleiskielellä. Kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta www.kaypahoito.fi.

Ajankohtaista