Suoraan sisältöön
Duodecim Terveyskirjasto
foo

Lääkeopas

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi). Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.

Ajankohtaista