Keuhkokuume (pneumonia) on nykyisin melko harvinainen lasten sairaus. Pneumoniassa keuhkoon kertyy tulehdussoluja ja nestettä paikallisesti tai laaja-alaisestikin ja joskus harvoin tulehdus ulottuu keuhkopussiin asti. Keuhkokuumeella on pelottava maine, mutta nykyisin lasten keuhkokuumeet ovat hyvin hoidettavissa.

Mikä aiheuttaa keuhkokuumeen?

Keuhkokuumeen aiheuttajia ovat samat virukset ja bakteerit kuin ylähengitysteiden tulehduksissa. Etenkin leikki-ikäisillä keuhkokuume johtuu usein virusinfektiosta. Kouluikäisillä keuhkokuume on useammin bakteeriperäinen kuin nuoremmilla lapsilla. Tavallisin aiheuttajabakteeri on pneumokokki, joka saa aikaan paikallisen mutta voimakasoireisen tulehduksen. Virukset ja mykoplasma sen sijaan aiheuttavat lieväoireisia keuhkokuumeita.

Virusten ja bakteerien aiheuttamat sekainfektiot ovat melko tavallisia. Suomalaistutkimuksen mukaan kolmannes lasten keuhkokuumeista oli virusten aiheuttamia, kolmannes bakteeriperäisiä ja viimeinen kolmannes virusten ja bakteerien aiheuttamia sekainfektioita.

Mitä oireita keuhkokuume aiheuttaa?

Keuhkokuumeen oireet ovat periaatteessa samat kuin muidenkin hengitystieinfektioiden eli yskä ja kuume. Erityisesti pneumokokki voi aiheuttaa nopeasti alkaneen kuumeen, yleistilan heikentymisen ja tihentyneen hengityksen. Myös silloin, kun kuumeinen lapsi vaikuttaa ”kohtuuttoman” sairaalta ja väsyneeltä tai hänen tulehdusarvonsa ovat voimakkaasti suurentuneet, voi kyse olla keuhkokuumeesta, vaikka potilaalla ei ole selviä hengitystieoireita.

Joskus korkea kuume ja vatsakipu ovat merkki alkavasta keuhkokuumeesta. Toisinaan keuhkokuumetta aletaan epäillä silloin, kun kuume ja limainen yskä jatkuvat normaalia pitempään. Kouluikäisellä mykoplasma voi aiheuttaa vähitellen pahenevan yskän, kurkkukipua ja lämpöilyä.

Onko yskivän lapsen rintakipu merkki keuhkokuumeesta?

Melko tavallista on, että lapsi valittaa yskiessään rintakipua. Tämä johtuu yleensä rintakehän lihasten kipeytymisestä ja on sinänsä vaaraton ja itsestään parantuva oire. Keuhkoissa ei ole tuntoaisteja ja niinpä keuhkokuume ei aiheuta kipua. Joskus keuhkokuumeeseen liittyy myös keuhkopussin tulehtuminen, mikä voi aiheuttaa kipua hengittäessä ja yskiessä. Tällainen on kuitenkin erittäin harvinaista. Valtaosalla lapsista rintakipu on siis kiusallinen mutta vaaraton oire.

Miten keuhkokuume todetaan?

Keuhkokuume voidaan todeta kahdella tavalla: keuhkoja kuuntelemalla (auskultaatio) tai röntgenkuvauksella. Kuuntelulöydös on usein tyypillinen, jolloin tarkempia tutkimuksia ei tarvita. Kaikki keuhkokuumeet eivät kuitenkaan kuuntelussa paljastu. Varsinkin pienten lasten kuuntelulöydös saattaa limaisuuden ja itkuisuuden vuoksi olla epäluotettavaa niin, että tilanne on varmistettava keuhkokuvauksella, joka on turvallinen tutkimus pienellekin lapselle. Keuhkokuumetta epäiltäessä arvioidaan tulehduksen voimakkuutta herkästi myös laboratoriokokeiden avulla. Keuhkokuumeen aiheuttajaa voidaan selvittää myös hengitysteistä otettavista limanäytteistä.

Miten keuhkokuume hoidetaan?

Hyväksi havaittu käytäntö on hoitaa kaikki keuhkokuumeet antibiootilla, millä varmistetaan paraneminen. Jos kyseessä on pieni lapsi, keuhkokuume on laaja-alainen tai siihen liittyy korkeaa kuumetta ja väsymystä, lapsi otetaan yleensä sairaalahoitoon muutamaksi päiväksi. Tällöin antibioottilääkitys annetaan ensi päivinä suonensisäisesti, minkä jälkeen lääkitystä jatketaan kotona suun kautta annettavalla lääkkeellä. Lapset paranevat keuhkokuumeesta nopeasti, ja sairaalareissu jää usein parin päivän mittaiseksi.

Milloin lääkäriin?

Keuhkokuumetta epäiltäessä on aina syytä hakeutua lääkäriin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Pienelle imeväiselle ilmaantuu korkea kuume.
  • Lapsen kuume ja yskä pahenevat päivien kuluessa ja hän väsähtää.
  • Korkeakuumeinen lapsi hengittää tiheästi.
  • Lapsen yskä pitkittyy yli kahden viikon mittaiseksi.
  • Lapsen tai nuoren ysköksessä on verta.