PEF-lyhennettä käytetään yleisesti uloshengityksen huippuvirtauksen mittauksesta. PEF tulee englannin kielen sanoista 'peak expiratory flow'. Se mittaa, kuinka nopeaan uloshengitykseen potilas pystyy syvän sisäänhengityksen jälkeen.

PEF-laitteeseen puhaltamisessa pitää käyttää tiettyä tekniikkaa, joka hoitopaikassa opetetaan potilaalle. Mitattaessa puhalletaan kolme kertaa ja tulokseksi otetaan puhallusten keskiarvo. Viitearvot vaihtelevat iän, sukupuolen ja myös koon (pituuden) mukaan. Esimerkiksi terve kolmekymppinen 170 cm pitkä mies puhaltaa ilmaa ulos keskimäärin vauhdilla 600 l/min (litraa minuutissa), viisikymppinen 160 cm pitkä nainen 450 l/min. Jos PEF-arvo jää enemmän kuin 80 l/min viitearvon keskitason alapuolelle, keuhkoputket ovat todennäköisesti ahtautuneet.

PEF-mittausta käytetään etenkin astman toteamisessa ja astmahoidon tehon arvioinnissa Astma. Astmassa keuhkoputket supistuvat ajoittain, jolloin PEF-arvo pienenee. Astman diagnoosin kannalta keskimääräistä PEF-arvoa tärkeämpi on PEF-arvon heilahtelut päivän mittaan. Terveellä ihmisellä PEF-arvot vaihtelevat vuorokaudessa 5–8 %. Esimerkiksi jos PEF-arvo on keskimäärin 450 l/min, arvot voivat terveellä vaihdella 415–485 rajoissa. Jos potilaan tekemissä kotimittauksissa todetaan toistuvasti (ainakin kolme kertaa) vähintään 20 %:n vaihtelua, tulos viittaa astmaan.

Mittaria käytetään paljon lääkityksen tehon seuraamiseen. Tällöin tehdään ennen lääkkeen ottoa ja 15–30 minuuttia keuhkoputkiin hengitetyn lääkkeen jälkeen. Jos PEF-arvo paranee vähintään 20 %, se merkitsee lääkkeen tehoavan.