Kokeita ei voi kuvata yhdellä sanalla, koska samaa asiaa voidaan tutkia eri tavoilla ja erilaisista näytteistä. Esimerkiksi sanalla ”hemoglobiini” löytyy noin 40 erilaista tutkimusta. Nimikkeet koostetaan ns. etuliitteistä, tutkimusnimilyhenteestä ja takaliitteestä.

Etuliitteet laboratoriotutkimusten lyhenteissä

Laboratoriokokeiden etuliitteet eli ns. systeeminimikkeet kertovat, minkälaisesta näytteestä on kyse. Ne on muodostettu englanninkielisistä sanoista. Nämä lyhenteet noudattavat myös yleisiä kansainvälisiä systeeminimiä.

Esimerkiksi se mistä veren aineosasta on kyse, selviää tutkimuksen lyhenteen ensimmäisestä kirjaimesta:

  • B (blood) tarkoittaa kokoverta. Tästä mitataan kaikki verisolujen tutkimukset ja hemoglobiini.
  • E tarkoittaa punasoluja (tulee englanninkielisestä sanasta erythrocyte).
  • P tarkoittaa plasmaa. Lähes kaikki niin sanotut kemialliset veritutkimukset tehdään plasmasta.
  • S tarkoittaa seerumia. Seerumia voitaisiin käyttää plasman sijasta lähes kaikissa veritutkimuksissa.
  • f näytteen edessä ilmoittaa, että tarvitaan paastonäyte (tulee englanninkielen sanasta fasting).

Muissakin kuin veritutkimuksissa käytetään lyhenteitä tutkimuksen nimen edessä kertomaan, millaisesta näytteestä on kyse. Näitä on yhteensä yli 60. Esimerkiksi:

  • U (urine) tarkoittaa virtsanäytettä.
  • dU (day urine) on vuorokauden aikana kerätty virtsa.
  • F (feces) tarkoittaa ulostetta.
  • Li tarkoittaa selkäydinnestettä.
  • Pt tarkoittaa lyhenteenä potilas. Sitä käytetään silloin, kun "koko" potilas osallistuu johonkin testiin. Tällaisia testejä ovat esimerkiksi sydämen sähkökäyrä (Pt-EKG) ja glukoosikoe eli "sokerirasituskoe" (Pt-gluk-R).

Laboratoriotutkimusten tutkimusnimilyhenteet

Pääosa tutkimusnimilyhenteistä vastaa tutkimuksen suomenkielistä pitkää nimeä. Lisäksi on käytetty vakiintuneita suomalaisia lyhenteitä sekä yleisimpiä kansainvälisiä lyhenteitä. Tutkimusnimi voi olla yksittäiselle pyynnölle esimerkiksi P-gluk eli glukoosi plasmasta (verensokeri). Tai nimi voi viitata sovittuun tutkimuspakettiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisesti käytetyt B-PVKT eli Perusverenkuva ja trombosyytit verestä (sisältäen punasolut, hemoglobiinin, hematokriittin, punasoluja kuvaavia indeksejä, valkosolut ja verihiutaleet) sekä F-BaktVi1 (sisältäen Salmonella-, Shigella-, Yersinia- ja kampylobakteeriviljelyn).

Takaliitteet laboratoriotutkimusten lyhenteissä

Takaliitteiden avulla pyritään selventämään tutkimuskokonaisuutta lyhyessä muodossa. Yksi yleisimmistä takaliitteistä on -O, jota käytetään kaikissa tutkimuksissa, joissa tulos ilmaistaan sanallisesti. Tästä esimerkkinä F-hHb-O, joka on ulosteen veri tutkimus ja tulos on joko positiivinen tai negatiivinen. Muita yleisiä takaliitteitä ovat esimerkiksi -Ab, joka tarkoittaa vasta-aineita, AbG tarkoittaa IgG-vasta-aineita ja -D takaliite viittaa DNA-tutkimukseen.

Helsingin ja Uudenmaan Huslab-ohjekirjasta löytyvät kaikki tutkimusnimikkeet.