Ensimmäiset kriittiset minuutit

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydänpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. On tärkeää tunnistaa nopeasti elvytystä vaativa hätätilanne ja soittaa hätänumeroon 112 ammattiavun saamiseksi.

Painelu-puhalluselvytyksellä voidaan pitää aivojen verenkiertoa keinotekoisesti yllä, vaikka sydän olisi menettänyt kykynsä pumpata verta. Sydänpysähdyksen ensiaputoimenpide aikuisilla on painelu-puhalluselvytyksen lisäksi nopea defibrillaatio (D) käyttäen sydäniskuria (defibrillaattoria). Peruselvytykseen kuuluva defibrillaatio, sähköinen lihasvärinän poistaminen, antaa entistä paremmat mahdollisuudet ihmisen pelastamiselle.

Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3–5 minuutissa, tämä jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia. Myös ammattiavun nopea paikalle saaminen vaikuttaa autettavan lopulliseen selviytymiseen. Keskeytymätön elvytys, kunnes ammattiapu saapuu paikalle, on ensiarvoisen tärkeää.

Sydänpysähdyksen syitä

 • Sydämen äkillinen toimintahäiriö, tavallisimmin sydämen sepelvaltimotaudista johtuva sepelvaltimotukos eli sydäninfarkti tai sydämen rytmihäiriöt
 • Hapenpuute (hukuksiin joutuminen, vierasesine hengitysteissä, tulehdustauti, häkämyrkytys)
 • Vamma (isku rintakehään, runsas verenvuoto, sähkötapaturma)
 • Myrkytys, päihteet

Sydänpysähdyksen oireet

 • Henkilö menettää äkillisesti tajuntansa.
 • Hän ei reagoi puhutteluun eikä ravisteluun.
 • Hengitys on pysähtynyt tai se on epänormaalia, jolloin hengitys on näkyvää ja äänekästä.

Noin 40 %:lla sydänpysähdyksen saaneista esiintyy ensimmäisten minuuttien aikana agonaalisia, haukkovia hengitysliikkeitä. Hengitys voi tällöin olla äänekästä, haukkovaa, kuorsaavaa, katkonaista tai vinkuvaa. Agonaaliset hengitysliikkeet eivät ole normaalia hengitystä eivätkä saa estää elvytyksen aloittamista.

Joskus elottomuuden alkuvaiheessa voi hapenpuutteen seurauksena esiintyä jäykistelyä, joka näyttää kouristelulta, jota se ei kuitenkaan ole.

Peruselvytysohjeet

Aikuisen ja lapsen keskeisimmät elvytysohjeet

Taulukko 1. Aikuisen ja lapsen keskeisimmät elvytysohjeet
Aikuinen Alle murrosikäinen lapsi Alle 1-vuotias vauva
Painelu-puhalluselvytys
 • Elvytysrytmi
30 painelua, 2 puhallusta 5 alkupuhallusta, sen jälkeen 30:2 5 alkupuhallusta, sen jälkeen 30:2
Paineluelvytys
 • Paikka
Rintalastan alaosa Rintalastan alaosa Rintalastan alaosa
 • Tekniikka
2 kättä Yhden käden kämmenen tyvi 2–3 sormea
 • Painelusyvyys
5–6 cm 5 cm 4 cm
 • Nopeus
100–120 kertaa/min 100–120 kertaa/min 100–120 kertaa/min
Puhalluselvytys
 • Tekniikka
Suusta suuhun Suusta suuhun Suusta suuhun ja nenään

Jos elvytystilanteessa on useampi auttaja, suositellaan elvyttämään yksin elvyttäen noin 2 minuutin ajan, jonka jälkeen elvytysvuoro siirtyy toiselle auttajalle.

Sydämen toiminnan tarkistaminen defibrillaattorilla eli sydäniskurilla

Sydänperäiset syyt käsittävät 67 % kaikista sydänpysähdysten syistä, ja kammiovärinä on näistä tilanteista yleisin. Sydäniskurin tarkoituksena on poistaa sydämestä haitalliset värisevät rytmit. Laite tunnistaa ne sydämen rytmit, joihin sähköisku tehoaa, ja toimii ainoastaan silloin, kun siihen on tarvetta.

Jos auttajalla on käytettävissään neuvova sydäniskuri, hän voi sen avulla antaa tarvittavat sähköiskut. Neuvova sydäniskuri neuvoo laitteen käynnistämisen jälkeen paljastamaan autettavan rintakehän ja kiinnittämään kaksi liimaelektrodia autettavan paljaalle rintakehälle. Laitteen ääniohjeet opastavat tarvittavista jatkotoimenpiteistä (painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillaatioon = PPE-D). Kun autettavalla ei ole defibrilloitavaa rytmiä, laite ohjaa tunnustelemaan autettavan sykettä ja kehottaa tarvittaessa aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen.

Kuva

Sydäniskurilla annetaan sydämelle sähköisku, jonka jälkeen sydämen on mahdollista käynnistyä uudelleen normaalirytmissä.

Elvytyksen lopettaminen

Elvytystä ei keskeytetä, ellei autettava osoita virkoamisen merkkejä. Ammattiauttaja voi lopettaa elvytyksen todettuaan tilanteen toivottomaksi. Ellei paikalle saada ammattiauttajia eivätkä elvyttäjän voimat enää riitä, elvytys lopetetaan. Kenenkään ei pidä tuntea syyllisyyttä, jos autettavan elintoiminnot eivät palaudu. Hänellä voi olla taustalla perussairauksia tai onnettomuudesta johtuva vakava vamma, jolloin hänen selviytymisensä on epätodennäköistä, vaikka hän saisi parasta mahdollista apua.