Etusivu » Matala verenpaine

Matala verenpaine

Lääkärikirja Duodecim
2.2.2018
sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki

Monilla terveillä henkilöillä, etenkin naisilla, verenpaine voi olla tavallista matalampi ilman, että siitä on mitään haittaa. Matalasta paineesta saattaa päinvastoin olla hyötyä, sillä tällöin valtimotaudin «Valtimotauti (ateroskleroosi)»1 vaara on tavallista pienempi. Terveen nuoren ja keski-ikäisen oireettoman henkilön, jolla verenpaineen yläpaine on 100 millimetriä elohopeaa (mmHg) tai jopa alhaisempi, ei siis tarvitse olla matalasta verenpaineesta huolissaan.

Haitallisen matalan verenpaineen syitä

Ikääntyneillä matalan verenpaineen syynä on usein jokin verisuonten tai sydämen sairaus. Melko yleistä on, että verenpaine laskee seisomaan noustessa niin paljon, että tuntuu lyhytaikaisesti huimausta (ortostaattinen hypotensio eli pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku). Ilmiö johtuu siitä, että jäykistyneet valtimot eivät ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen. Myös jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen putoamiseen seistessä. Ilmiö ei lievänä yleensä ole vaarallinen, ja sitä voidaan ehkäistä nousemalla ylös asteittain ja rauhallisesti makuulta tai istumasta.

Joihinkin harvinaisiin aineenvaihdunnan häiriöihin (ks. «Lisämunuaisen vajaatoiminta (Addisonin tauti)»2) liittyy matalaa verenpainetta. Tällöin esiintyy muitakin oireita, esimerkiksi huomattavaa väsymystä ja heikotusta, joiden vuoksi hakeudutaan lääkäriin. Iäkkäillä henkilöillä matalaa verenpainetta voi esiintyä sydämen vajaatoiminnan ja muiden sydäntautien yhteydessä.

Verenkierron säätelyyn liittyvä hetkellinen verenpaineen lasku johtaa pyörtymiseen. Aiheesta lisää: ks. «Pyörtyminen (synkopee)»3.

Itsehoito

Jos pystyyn noustessa tuntuvan huimailun syyksi on paljastunut matala verenpaine, noustaan makuulta ensin istumaan ja vasta hetken päästä noustaan rauhallisesti seisomaan.

Jos on taipumusta matalaan verenpaineeseen, johon liittyy huimausoireita, ei pidä pyrkiä vähäsuolaiseen ruokaan. Päinvastoin voi kokeilla, auttaako suolan tavallista runsaampi nauttiminen oireisiin. Samalla nautitaan riittävästi nesteitä.

Alhaisen verenpaineen aiheuttamaa huimailua voidaan vähentää käyttämällä puristavia tukisukkia.

Milloin hoitoon

Matala verenpaine on yksi seistessä tuntuvan huimauksen syistä. Jos on todettu matala verenpaine ja samalla pystyasennossa esiintyy huimausta huolestuttavassa määrin, on syytä hakeutua muutaman päivän kuluessa hoitoon.

Hoito

Matalaan verenpaineeseen ei ole tehokkaita lääkkeitä. Jos käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, lääkäri voi etsiä tässä mielessä turvallisemman lääkkeen. Hankalissa tapauksissa voidaan kokeilla suolahormonin kaltaisesti vaikuttavaa lääkettä verenpaineen nostamiseksi.

Käytettyjä lähteitä

Sane T. Ortostaattinen hypotensio. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.). Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Waters WW, Platts SH, Mitchell BM ym. Plasma volume restoration with salt tablets and water after bed rest prevents orthostatic hypotension and changes in supine hemodynamic and endocrine variables. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;288(2):H839-47. «PMID: 15486040»PubMed