Etusivu » Uutta Terveyskirjastossa » Pahoinpitely

Pahoinpitely

Lääkärikirja Duodecim
3.8.2018
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Pahoinpitelyllä tarkoitetaan mitä tahansa ruumiillisen väkivallan tekemistä toiselle tai toisen terveyden vahingoittamista. Ruumiillisen pahoinpitelyn seurauksena syntyvät vammat riippuvat väkivallan muodosta ja mahdollisesti käytetyistä välineistä. Joskus voivat väkivallasta aiheutuvat henkiset vammat olla ruumiillisia huomattavampia. Perinteisen väkivallan lisäksi pahoinpitelyyn sisällytetään myös esimerkiksi taudin tahallinen tartuttaminen toiseen ihmiseen.

Pahoinpitely on rikoslain mukaan rangaistava teko, ja se on syytä ilmoittaa poliisille. Pahoinpitelyvammojen hoidossa noudatetaan samoja periaatteita kuin muulla tavoin syntyneiden vammojen hoidossa. Vaikka vammat eivät vaatisi hoitoa, on havaittavien vammojen rekisteröimiseksi syytä käydä lääkärissä. Todetut vammat merkitään sairauskertomukseen, ja näiden merkintöjen perusteella voidaan tarvittaessa kirjoittaa vammojen laadusta lääkärinlausunto oikeudenkäyntiä varten. Tämän vuoksi tutkimuksen yhteydessä tulee myös varmistaa tutkittavan henkilöllisyys.

Väkivallan uhreille on valtakunnallinen rikosuhripäivystys (RIKU, «http://www.riku.fi»1 puhelinnumero 0203 16117). Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit vastaanottavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita (www.ensijaturvakotienliitto.fi). Mikäli pahoinpitelyn kohteena on lapsi, tarvitaan lisäksi lastensuojelun tukitoimia. Myös väkivallan tekijöille on tarjolla apua kriisin selvittämiseen (Jussi-työ «http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vakivaltatyo/jussi-tyo2/»2).

Käytettyjä lähteitä

Koivukannas J (toim.). Käytännön oikeusopas väkivallan uhreille. Rikosuhripäivystys ja Suomen Mielenterveysseura. Jv-Paino 2007 «http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/oikeusopas_riku.pdf»3.