Etusivu » Vaivaisenluu

Vaivaisenluu

Lääkärikirja Duodecim
9.3.2020
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Vaivaisenluulla tarkoitetaan jalkaterän ongelmaa, jossa ukkovarvas kääntyy muihin varpaisiin päin. Samalla ukkovarpaan tyvinivelessä tapahtuu muutoksia, ja nivel sekä siihen liittyvä limapussi kipeytyvät ja turpoavat (ks. kuva «Vaivaisenluu»1). Muuttunut rakenne johtaa myös hiertymien ja känsien (ks. «Känsä eli liikavarvas»1) muodostukseen. Kipu voi lisäksi muuttaa jalan toimintaa ja aiheuttaa kipua nilkassa ja sääressä.

Vaivaisenluun syyt

Vaivaisenluu on seurausta jalan rakenteen ja toiminnan häiriöstä, jossa ukkovarpaan tyviniveleleen kohdistuu poikkeava kuormitus. Vaiva liittyy myös kenkämuotiin. On arvioitu, että sitä esiintyy jopa kolmanneksella sellaisista aikuisista, jotka käyttävät länsimaisia jalkineita, erityisesti korkeakorkoisia ja kapeakärkisiä. Sen sijaan esimerkiksi Japanissa ennen tällaisten kenkien yleistymistä vaiva oli harvinainen. Naisilla vaivaisenluu on lähes 10 kertaa yleisempi kuin miehillä. Ilmeisesti myös perintötekijöillä on merkitystä vaivaisenluun syntyyn. Lisää vaivaisenluun aiheuttajista ja kehityksestä: ks. «Vaivaisenluun ehkäisy ja hoito»2.

Itsehoito

Itsehoito perustuu sopiviin jalkineisiin sekä lihasharjoitteluun. Jalkineiden tulee olla varvastilaltaan laajat ja pyöristetyt sekä jakaa paino tasaisesti koko jalkaterälle. Solki- tai nauhakiinnitys ja alle 3 cm:n korko ovat suositeltavia. Erityiset ns. päkiäkeinukengät voivat lievittää kipuoiretta (ks. tarkemmin «Keinupohjaiset kengät»3). Samoin apua kivun hoidossa saattaa olla ortooseista (ks. «Yksilölliset varpaan suojat ja oikaisijat, varvasortoosit»4), vaikka ne eivät näytä ehkäisevän vaivan etenemistä. Lihasharjoittelussa tavoitteena on venyttää kireää pitkää pohjelihasta (ks. kuva «Pohjelihaksen venytysharjoitus»2).

Milloin hoitoon

Lievienkin vaivaisenluun muotojen hoidossa voi olla hyödyllistä hakeutua jalkahoitajalle saamaan ohjeita jalkineiden valinnasta, kiilojen käytöstä sekä mahdollisten känsien hoidosta. Lieväasteiset vaivaisenluut eivät hyödy leikkaushoidosta, johon on tarpeellista hakeutua vain, jos virheasentoa ei saada kuvatuilla tukitoimilla korjatuksi ja kivut haittaavat päivittäisiä toimia.

Suomessa yleisesti käytettävässä leikkauksessa ensimmäistä jalkapöydän luun päätä muotoillaan ja siten nivelen virheasento oikaistaan. Leikkauksesta toipuminen kestää 3–6 viikkoa. Virheasento uusii leikkauksen jälkeen noin 10–20 %:lla leikatuista.

Ehkäisy

Vaivaisenluun ennaltaehkäisemiseksi ja lievien muotojen hoitamiseksi on suositeltavaa valita kengät, joissa korko on matala ja jotka ovat riittävän tilavat myös kärjestä. Vaivasenluuta voi ehkäista myös spiraalidynaamisella harjoittelulla (ks. «Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita»5).

Käytettyjä lähteitä

Frey C, Thompson F, Smith J ym. American Orthopaedic Foot and Ankle Society women's shoe survey. Foot Ankle 1993;14(2):78-81. «PMID: 8454237»PubMed

Klemola T. Vaivaisenluu - monta tapaa hoitaa. Duodecim 2011;127:1709–18 «/xmedia/duo/duo99725.pdf»1.

Vaivaisenluu. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.7.2018.

Hallux valgus and bunion. DynaMed Plus (Internet, vaatii käyttäjätunnuksen). Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115604, (päivitetty 22.11.2017, luettu 9.3.2020).