Etusivu » satunnaistaminen

Lääketieteen sanasto

Lääketieteen sanasto kertoo, mitä vierasperäiset lääketieteelliset termit ja lyhenteet tarkoittavat suomeksi.

satunnaistaminen

randomisaatio; tutkittavien valikoitumiseen liittyvän harhan poistamiseen tähtäävä prosessi (tutkimuksessa), jossa jokaisella koeobjektilla on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi koeryhmään ja yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi verrokkiryhmään