Etusivu » statiini

Lääketieteen sanasto

Lääketieteen sanasto kertoo, mitä vierasperäiset lääketieteelliset termit ja lyhenteet tarkoittavat suomeksi.

statiini

kolesterolin synteesiä estäviä, hyperkolesterolemian hoidossa käytettyjä lääkeaineita (esim. simvastatiini, pravastatiini, lovastatiini, fluvastatiini, atorvastatiini), jotka mm. vähentävät veren (seerumin) LDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja triglyseridien pitoisuuksia ja suurentavat HDL-kolestrerolin pitoisuutta sekä ehkäisevät näiden (ja muiden) vaikutustensa nojalla ateroskleroosin etenemistä ja sen pohjalta kehittyvää sepelvaltimotautia, aivovaltimotautia ja alaraajojen valtimotautia sekä komplikaatioita verenpainetaudissa; ks. hyperkolesterolemia1, LDL-kolesteroli2, HDL-kolesteroli3, triglyseridi4, ateroskleroosi5; vrt. fibraatti6