Esimerkki hoitotahdosta, jonka on laatinut 64-vuotias sisätautilääkäri

Hoitotahtoni

Laadin tämän hoitotahdon siltä varalta, että jonakin päivänä sairauden vuoksi en ole kykenevä päättämään asioistani.

Suhtaudun edessä olevaan kuolemaani tyynesti ihmiselämään normaalisti kuuluvana osana. Kuoleman lähestyessä tärkein asia minulle ei ole elämän pidentäminen keinolla millä hyvänsä vaan ihmisolennolle kuuluva arvokkuus, jonka toivon säilyvän mahdollisimman pitkään. Jos tämä arvokkuus dementian tai muun parantumattoman sairauden vuoksi katoaa, en näe elämässä enää mitään mieltä ja haluan lähteä täältä mahdollisimman pian pois. Silloin kuolinhetken keinotekoinen pidentäminen ilman parantumisen toivetta on minusta turhaa ja absurdia.

Jos onnettomuuden tai sairauden vuoksi olen tajuton, minua hoidettaessa ei saa käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja, ellei tilani korjautumiseen ole selkeitä perusteita. Tässä ei tarvita 100.0 prosentin varmuutta vaan perusteena voidaan käyttää sen hetken parasta lääketieteellistä tietoa.

Jos saan infektion tilanteessa, jossa dementian vuoksi en pysty enää normaaliin kommunikaatioon omaisteni kanssa, sitä ei saa hoitaa antibiooteilla. Oman arvomaailmani mukaan tässä tilassa en ole enää se N.N., joka elämäni aikana olen ollut. Silloin keuhkokuume on tervetullut pelastaja. Jos tällaisessa tilanteessa en enää pysty nauttimaan ruokaa ja juomaa, elämääni ei pidä turhaan pitkittää nestehoidolla tai letkuruokinnalla. Kipulääkkeiden antamiseen ei ole mitään rajoituksia, siinä luotan minua hoitaviin lääkäreihin ja hoitajiin.

Hoitooni liittyvissä muissa kysymyksissä luotan täysin vaimooni ja lapsiini. He tuntevat elämänfilosofiaani ja osaavat toimia parhaan etuni mukaisesti.

Helsingissä ../.. 2022

_________________________

Vakuutamme että N.N. on omakätisesti allekirjoittanut hoitotahdon ja sen tehdessään hän on ollut riittävästi järjissään.

Aika ja paikka:

_________________________

Nimenselvennys

Aika ja paikka:

_________________________

Nimenselvennys