Esimerkki hoitotahdosta, jonka on laatinut 52-vuotias yleislääkäri

Hoitotahtoni

Jos sairaus on pysyvästi heikentänyt aivotoimintojani niin, että seuraavat asiat ovat toteutuneet:

 • Olen menettänyt kykyni ilmaista itseäni puheen avulla tai muulla tavoin.
 • En elä nykyhetkeä, lähimuistini on kadonnut, enkä tunnista lähiomaisiani.
 • En pysty liikkumaan ilman toisen henkilön apua.
 • Olen menettänyt virtsan- tai ulosteenpidätyskykyni.

Haluan, että elämääni ei pyritä jatkamaan

 • antibioottihoidolla (esim. keuhkokuumeen tai virtsatietulehduksen hoitamiseksi)
 • nesteen tai ravinnon antamisella suoneen tai letkuruokinnalla verensiirrolla
 • verensiirrolla
 • kirurgisilla toimenpiteillä (esim. vatsaontelon infektion tai suolitukoksen hoitamiseksi)
 • sepelvaltimoiden pallolaajennuksella, liuotushoidolla tai vastaavilla toimenpiteillä
 • dialyysihoidolla
 • elvyttämällä tai kammiovärinän defibrillaatiolla
 • rokottamalla infektioita vastaan

Jos pystyn ilmaisemaan tahtoni, haluan että sillä hetkellä ilmoittamaani tahtoa hoidoista pidättäytymisestä noudatetaan, riippumatta mahdollisesta edellä kuvatusta tai sitä lievemmästä pitkäaikaisesta aivotoimintojen häiriöstä.

Edellä kuvatussa tilanteessa minulle voidaan antaa hoitoja, joiden tarkoituksena on lievittää kipua tai estää kivuliaan komplikaation kehittyminen. Tällaisia hoitoja ovat esimerkiksi

 • pinnallisen paiseen puhkaisu tai särkevän hampaan poisto
 • ruusun tai muun paikallisen infektion antibioottihoito
 • vyöruusun viruslääkehoito
 • raajan kriittisen iskemian hoito pallolaajennuksella tai amputaatiolla
 • murtuman hoito kipsauksella tai lastoituksella
 • reisiluun kaulan murtuman hoito liukunaulauksella siinä tapauksessa, että murtumaan liittyy kipua ja elinajan odotteeni muiden sairauksien osalta on pitempi kuin muutamia viikkoja.

En halua joutua pysyvästi respiraattorihoitoon esim. ALS-taudin, halvauksen tai parantumattoman keuhkosairauden takia. Jos respiraattorihoito on tällaisessa tilanteessa kuitenkin aloitettu, ennusteen määrittämiseksi tarvittavat tutkimukset on tehty, enkä pysty ilmaisemaan tahtoani hoidon jatkamisesta, respiraattorihoito tulee lopettaa.

Diagnostiset tutkimukset

Hoitotahtoni ensimmäisessä kappaleessa kuvatussa tilanteessa haluan, että minulle ei tehdä kajoavia, tähystys- tai kuvantamistutkimuksia (tietokonetomografia, magneettikuvaus, varjoainekuvaus), joiden tavoitteena on diagnosoida syöpä, sepelvaltimotauti, tai muu sairaus tai vamma, jonka hoitamiseksi tarvittaisiin ensimmäisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä. Minulle voidaan tehdä tavallisia kuvantamistutkimuksia (tavalliset röntgenkuvat, kaikututkimus), joista on hyötyä oireita lievittävien hoitojen suunnittelemiseksi ja ennusteen arvioimiseksi.

Mahdolliset erikoissairaanhoidon konsultaatiot toivon ensisijaisesti hoidettavan puhelimitse tai sähköisesti, enkä halua että minut lähetetään erikoissairaanhoidon päivystykseen, jos hoitoni pystytään järjestämään perusterveydenhuollon sairaalassa.

Äkillinen vakava sairastuminen

Jos sairastun äkillisesti sairauteen, joka vaurioittaa vakavasti aivojani (vaikea aivovamma, aivohalvaus tai suuri aivoverenvuoto), toivon että elämääni ylläpitäviä hoitoja ei jatketa kauemmin kuin on diagnostisen selvittelyn ja ennusteen arvioinnin vuoksi perusteltua.

Oireita lievittävät hoidot ja perushoito

Haluan, että ensimmäisessä kappaleessa kuvatussa tilanteessa kipua, hengenahdistusta tai motorista levottomuutta hoidetaan morfiinilla tai vastaavalla lääkkeellä riittävin annoksin huolimatta lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista. Toivon, että minulle annetaan sydämen vajaatoiminnan ja sepelvaltimotaudin oireenmukaista hoitoa.

Toivon, että minut viedään sään sallimissa rajoissa ainakin kerran viikossa ulkoilmaan paikkaan, josta näkyy luonnonmaisema. Tämän kustannan omista varoistani.

Asuminen kotona

Jos asun yksin ja sairastan lievää tai keskivaikeaa dementiaa tai vaikeaa ruumiillista sairautta, joka aiheuttaa tapaturman tai sairauskohtauksen riskin, haluan että saan jatkaa asumista kotona, jos näin aktiivisesti ilmoitan tai käytökselläni sen osoitan. Hoidostani vastaavat henkilöt tai omaiseni eivät tällaisessa tilanteessa ole vastuussa siitä mitä minulle tapahtuu eivätkä he ole velvollisia järjestämään minulle valvontaa sen enempää kuin normaalisti asuinkunnassani järjestetään kotiapua kotona asuville iäkkäille tai vammaisille henkilöille. Minut saa kuitenkin toimittaa laitoshoitoon, jos olen vaaraksi tai haitaksi muille ihmisille tai asuntoani ei pystytä pitämään (esim. puutteellisen hygienian vuoksi) asumiskelpoisena. Minuun saa kiinnittää valvontarannekkeen tms. teknisen apuvälineen, jolla vointiani ja liikkumistani voidaan valvoa etäältä.

Hoitoni kustannus-vaikuttavuus

Jos en sairauteni vuoksi pysty itse ilmaisemaan tahtoani, pyydän pidättäytymään hoidoista, joiden kustannukset saavutettavaa laatupainotettua elinvuotta kohti ylittävät sellaisen kansallisesti sovitun tason, jolla nämä hoidot voidaan vastaavassa tilanteessa antaa kaikille kansalaisille.

Elinluovutustestamentti

Elimiäni saa käyttää toisten ihmisten auttamiseksi sen jälkeen kun minut on todettu aivokuolleeksi.