Vaivaisenluu (hallux valgus) tarkoittaa ensimmäisen jalkapöytäluun siirtymistä sisäänpäin ja isovarpaan kääntymistä tyvinivelestä ulospäin eli toisia varpaita kohti.

Aiheuttajat

Vaivaisenluu voi olla perinnöllinen rakenteellinen ominaisuus (60–80 %), jolloin aiheuttajana voi olla tavanomaista lyhyempi ja paksumpi 1. jalkapöytäluu. Kantaluun virheasento ja kävely jalkaterät ulospäin voivat altistaa vaivaisenluun syntymiselle. Usein vaivaisenluu liittyy muihin jalkaterän etuosan oireisiin. Tärkein ulkoinen tekijä ovat lyhyet ja kapeakärkiset kengät (ks. Kengän istuvuuden vaikutus jalkaterveyteen).

Koska keho toimii yhtenäisenä liikeketjuna, vaivan taustalla voi olla alaraajojen linjausvirhe; lonkat ovat liikaa sisäkierrossa ja polvissa on pihtipolviasento. Muutosten seurauksena kuormitus siirtyy jalkaterän sisäreunalle ja jalkaterän kierteinen liike katoaa (kuvat Alaraajojen linjauspoikkeamat ja Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia).

Tunnistaminen

Ensioire on rasituskipu isovarpaan tyvinivelessä. Nivelessä voi olla tulehdus ja turvotusta. Kun kenkä otetaan pois, varvas palautuu hyvään asentoon. Särky voi jatkua kenkien riisumisen jälkeenkin.

Isovarpaan tyvinivelen ollessa yliliikkuva tai epävakaa sitä tukevat nivelsiteet venyvät ja ensimmäinen jalkapöytäluun tyviosa kääntyy sisäänpäin suhteessa sisimpään raajaluuhun.

Jalkapöytäluun päähän kasvaa lisäluuta, mikä näkyy ulkonevana kyhmynä (bunion) (kuva ). Virheasennon johdosta isovarpaan loitontaja- ja lähentäjälihasten sekä koukistaja- ja ojentajalihasten toiminnot ovat epätasapainossa, minkä vuoksi varvas kääntyy pahempaan asentoon.

Kävely vaikeutuu, isovarpaan tyvinivel kuluu ja aiheuttaa kulumakipuja. Lisäoireita ovat bunionin kipu, tulehdus, känsä, isovarpaan kynsiuurteen kipu ja kynnen kupertuminen. Päkiä leviää ja kipuilee, isovarvas voi kääntyä pienten varpaiden alle tai päälle.

Kuva

Vaivaisenluu (hallux valgus).

Ehkäisy ja hoito

Sopivan kokoiset ja etenkin kärjestä riittävän laajat kengät sekä jalkavoimistelu ovat tärkeimmät ehkäisykeinot. Omahoidolla ja muun muassa ortooseilla ja teippauksilla voidaan ehkäistä vaivaisenluun pahenemista ja kipuja.

Jalkavoimistelu

Spiraalidynaaminen harjoittelu on todettu tehokkaaksi vaivaisenluun hoidossa (ks. Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita). Pitkäjännitteisen harjoittelun avulla on mahdollista välttää vaivaisenluun leikkaus. Harjoitteiden tekeminen kannattaa aloittaa jalkaterapeutin tai fysioterapeutin ohjauksessa.

Harjoitteiden tavoitteena on ylläpitää isovarpaan tyvinivelen vakautta ja liikkuvuutta, palauttaa kantaluun oikea asento ja lihasten tasapainoinen yhteistoiminta, korjata alaraajojen virheellinen linjaus (kuva Alaraajojen tasapainoisen linjauksen ankkurointi arkeen) sekä kävely normaalin mallin mukaiseksi.

Kipujen hoito

Särkyvaiheessa tärkeintä on pitää sellaisia kenkiä, joissa isovarvas voi toimia suorassa asennossa. Kipua ja tulehdusta voi lievittää kylmäpakkauksella. Tarvittaessa voi ottaa tulehduskipulääkkeitä.

Niveltä voi suojata hankaukselta puettavan tai liimattavan pehmusteen avulla (kuva Päkiään puettava bunionsuoja ja taulukko Jalkaterän ja varpaiden suojat ja oikaisijat (kauppavalmisteet)) ja kuormituskivulta vaivaisenluulastan avulla (kuva Hallufix® vaivaisenluulasta).

Asiantuntijahoito

Tavoitteena on helpottaa kipuja ja estää vaivaisenluun eteneminen, palauttaa liikkuvan vaivaisenluun asento sekä ehkäistä lisävaivojen syntymistä (toisen varpaan nouseminen ylös, vasaravarpaat, iho- ja kynsimuutokset). Jalkavoimistelun ohjaus on keskeinen osa hoitoa.

Ortoosit, suojat ja teippaukset

Jalkaterapeutit valmistavat silikonista yksilöllisiä moniharjanteisia varvasortooseja eli varpaidenoikaisijoita, joilla on mahdollista oikaista tai ainakin estää vaivaisenluun paheneminen. Jäykistyneen vaivaisenluunivelen suojaksi valmistetaan yksilöllinen suoja silikonista ja pehmustetut pohjalliset. Myös nivelen mobilisaatio edistää asennon palautumista.

Jos kantaluissa on virheasento tai nilkka on jäykistynyt tai jalkaterän etuosa on levinnyt, valmistetaan yksilölliset jalkaterän ja alaraajan toimintaa ohjaavat pohjalliset (ks. Jalkaterien toimintaa ohjaavat pohjalliset).

Fysioterapeutti tai jalkaterapeutti voi teipata vaivaisenluun niin että epävakaa nivel saadaan tuettua, niveleen kohdistuva rasitus vähenemään ja liikkuminen kivuttomaksi. Liikuntaharrastuksissa vaivaisenluukuminauha voi vähentää kipuja ja tukea isovarpaan toimintojen oikeata linjausta.