Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvan kaarikäytävään kertyneen sakan aiheuttamaa huimausta. Huimausta esiintyy yleensä, kun käännyt sen puolen kyljelle, jonka puoleisessa korvassa sakkaa on.

Huimauksen paranemista voidaan nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyt sakka poistetuksi. Yleensä sakka on kertynyt takimmaiseen kaarikäytävään, ja silloin se voidaan saada liikkeelle niin sanotulla Epleyn menetelmällä, joka kuvataan alla olevassa videossa.

Jos olet epävarma huimauksen syystä, hakeudu lääkärin arvioon. Mikäli huimaus on voimakasta tai jos siihen liittyy muuta hermoston toiminnan häiriötä, kuten puhevaikeutta tai lihasheikkoutta, on syytä hakeutua lääkärin arvioon.

  • Liikesarja on hyvä tehdä 1–2 kertaa päivässä noin viikon ajan.
  • Tutustu liikesarjaan rauhassa katsoen video ensin läpi ja tee sarja omaan tahtiin vasta, kun olet omaksunut liikesarjan.
  • Oireet eivät välttämättä poistu ensimmäisellä hoitokerralla, mutta usein jo muutama hoitosarja helpottaa oireita.